Bisdom bij de Krijgsmacht – Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie

Secretariaat


Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u uittreksels uit het doopregister en andere registers aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Voor reacties op of vragen over een bepaald artikel kan u contact opnemen met met algemeen mailadres van ons secretariaat (zie hieronder).

Contact


Directie Katholieke Aalmoezeniersdienst
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel (Evere)

Tel.: 02/44 16988
E-mail: srtsarmc@mil.be

 

Diocesaan Pastoraal Centrum

Kanselarij Bisdom bij de Krijgsmacht

Frederik de Merodestraat 18

2800 Mechelen