Zondag 28 april 2024: 5de paaszondag

Zondag 28 april 2024: 5de paaszondag

Handelingen 9, 26-31: Paulus sluit zich aan bij de leerlingen in Jezuzalem en treedt op in Jezus’ naam

1 Johannes 3,18-24: Onze liefde voor de ander moet zich vertalen in concrete daden

Johannes 15,1-8: Los van de Heer kunnen wij niets

Het beeld van de wijnstok met de ranken heeft een lange geschiedenis. Allereerst doet het denken aan vreugde en geluk. Voor mensen van toen was het een weldaad te kunnen beschikken over een wijngaard met overvloedige vruchten. Het was een kostbaar bezit, dat met zorg diende omringd te worden. Het joodse volk grijpt naar dit beeld uit het dagelijkse leven terug om te spreken over zijn eigen verleden. Jahwe had hen uitverkoren, een wijnstok door Hem gekoesterd. Voorzichtig, zo verhaalt psalm 80 heeft Hij hem uit Egypte gehaald en eigenhandig geplant in het beloofde land. Hij heeft zelf de grond bewerkt, doch tot echte vruchtbaarheid is het nooit gekomen. De psalmist bidt:  “Trek uw handen nooit meer af, van hem die Gij hebt uitverkoren, de mens, de zoon van uw genade”.

Tegen deze achtergrond wordt het wellicht duidelijk waarom Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer” (v.1). In Hem is de volheid van leven zichtbaar geworden. Hij is de mens zoals God hem gedroomd heeft vanaf het begin: vrij van zichzelf, bevrijdend voor anderen, toebehorend aan zijn Vader. Zijn bestaan is vruchtbaar en kent een overvloed aan tederheid, geduld, goedheid en vergevingsgezindheid. Voor Johannes bevatten deze woorden niet enkel een getuigenis van Jezus over zichzelf en zijn verbondenheid met God, ze geven evenzeer uitdrukking aan zijn geloof in de verrezen Heer en daarom voegt hij eraan toe: “gij zijt de ranken en … los van Mij kunt gij niets” (v.5). Omdat in Hem het echte leven, dat mensen vreugde en vervulling schenkt, is aangebroken, is de verbondenheid met Hem er nodig om aan dit leven deel te krijgen. Dit plaatst ons ongetwijfeld voor een opgave, doch voor Johannes is het veel meer een gave, als ranken geënt te zijn op de ware wijnstok, Jezus Christus. Hij is het immers die ons liefheeft en vasthoudt in alle omstandigheden. Hij is het die ons zijn Vader, de wijnbouwer, laat kennen en ons vertrouwen schenkt dat wij Hem alles waard zijn. Zo krijgt vandaag, in het evangelie, de bekommernis van Jahwe voor zijn wijnstok Israël een nieuw gelaat in de liefdevolle zorg waarmee Jezus zijn leerlingen omringt. Hij is één van hen geworden, vergroeid met de vreugde en het verdriet van mensen. Zij van hun kant hebben met de inzet van hun leven, zijn boodschap verkondigd. Aan vruchten heeft het niet ontbroken. ieder van ons kreeg woorden van Jezus te horen en werd vertrouwd gemaakt met de rijkdom van het geloof.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

Johannes 15:1-8

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.’

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.