Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming

“Tussen 1849 en 1940 vroegen 3387 kardinalen, patriarchen, aartsbisschoppen en bisschoppen om de afkondiging van het dogma van de Maria ten hemelopneming; en tientallen internationale Mariacongressen werden gehouden om over de
 kwestie te discussiëren. Allen verklaarden zich voorstander. Toen paus 
Pius XII op het balkon van de Sint Pieter verscheen op 1 november 1950 om een menigte van bijna een miljoen mensen toe te spreken, werd zijn
 aankondiging dat ‘Maria … met lichaam en ziel in de hemelse glorie was
 opgenomen’, begroet met een denderend applaus, met vreugdetranen en luide gebeden. Het was de climax van een traditie van eeuwen, en het uitstel was alleen veroorzaakt door de afwezigheid van Bijbelse bronnen.”

Marina Warner (http://www.huubmous.nl/2013/03/11/als-enige-onder-de-vrouwen/)

In 1950 voegde paus Pius XII aan de reeds bestaande dogma’s toe dat Maria in de hemel was opgenomen. Dit traditiegegeven kwam niet voor in de Bijbel en niet iedereen was blij met dit nieuwe dogma. Maria’s hemelvaart wordt gezien als de ultieme consequentie van haar nauwe betrokkenheid bij Gods heilswerk. Als men ziet hoe Maria reeds van bij haar eigen conceptie, via haar maagdelijk jawoord en haar goddelijk moederschap, tot onder het kruis en tot na de verrijzenis ten volle en reëel verbonden was met haar Zoon – zij was altijd ten volle waar Hij was – dan kan men binnen de theologica van het geloofsverhaal zeggen dat zij ook naar haar dood ten volle is waar haar Zoon is.

Thomas – Godsdienstonderwijs.be (http://www.kuleuven.be/thomas/page/liefde-gaf-u-duizend-namen/)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.