Zondag 26 juni: dertiende zondag door het Jaar C

Zondag 26 juni: dertiende zondag door het Jaar C

Met vastberadenheid

                                                              Lc 9, 51-62

In de komende dagen zullen opnieuw duizenden jongeren het secundair onderwijs verlaten. De meesten onder hen maakten reeds een studiekeuze. Niet iedereen doet het gemotiveerd, maar toch leeft bij allen de verwachting dat deze nieuwe stap in de toekomst hen gelukkig maakt. Of het inderdaad zo wordt, zal in ruime mate afhangen van hun inzet en hun zin voor verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor een studie- of beroepskeuze. Samenvattend kan je zeggen: wil je bestaan als mens, wil je vreugde beleven, dan moet je hiervoor kiezen. Kiezen betekent beslissen, uitvoeren en dankzij de trouw aan het gegeven ‘ja’ volbrengen wat je hebt voorgenomen. Zo sta je voortdurend op een tweesprong tussen geleefd worden of zelf met alles wat je bent en kan aan je toekomst bouwen.

 

Jezus begint aan zijn laatste etappe, deze naar Jeruzalem. Hiermee geeft Hij aan zijn leven en zijn prediking een beslissende wending. Er is geen ‘terugkeer’ meer mogelijk wanneer Hij consequent zijn zending wil volbrengen. “Vastberaden”, zo leidt de evangelist dit gedeelte in, “aanvaardde Jezus de reis naar Jeruzalem”. Ook de leerlingen voelen zich uitgedaagd. Nu hun Meester spreekt over zijn komend lijden, stelt zich de vraag of zij bereid zijn om verder met Hem mee te trekken. De drie mannen in het evangelie die ofwel zichzelf aanbieden ofwel geroepen worden, blijven anoniem. We weten niet wie zij zijn en wat zij uiteindelijk hebben gedaan. Behoren zij tot de brede groep van de leerlingen of gaat het hier eerder om mensen die ‘onderweg’ geboeid worden door Jezus’ persoon? De radicaliteit doet ons wel huiveren. Wat is er op tegen dat iemand eerst zijn vader begraaft of afscheid neemt van zijn huisgenoten? Je krijgt de indruk dat hier de elementaire menselijkheid verloren gaat. Misschien is het goed dat je de letterlijkheid van deze woorden loslaat en probeert in te treden in hun bedoeling. Eén iets is duidelijk zowel in Jezus’ levenskeuze als in die van de leerlingen achteraf: het engagement is totaal. De gegevenheid aan de Vader en aan de zaak van het Rijk Gods is volledig en gebeurt met de inzet van het kostbaarste wat een mens heeft: nl. zijn eigen leven.

 

Dat mensen veel van zichzelf eisen om iets te bereiken, hoeft ons niet te verwonderen. Wie enigszins vertrouwd is met de wereld van de sport, weet tot welke dwaze praktijken of offers dit soms leidt. Wie van dichtbij meemaakt wat ouders over hebben voor hun kinderen, wie zelf ervaart waartoe liefde voor een ander uitnodigt en welke energie er vrij komt, weet dat hier een heel andere inhoud wordt gegeven aan het menselijk bestaan. Eigen geluk wordt verbonden met dat van anderen.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.