VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR: Liefdevol op weg gaan…

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR: Liefdevol op weg gaan…

Jer. 1, 4-5.17-19  – 1 Kor 12, 31-13, 13  –  Lc 4, 21-30

Geloof wordt nogal eens gelijkgeschakeld met het aannemen van een aantal waarheden en levensopvattingen. Gedeeltelijk is dit wel zo, omdat de gelovige kijk op de werkelijkheid je brengt tot bepaalde inzichten.  Toch vereng je hiermee de rijkdom van het geloof tot een louter zakelijk iets. Het gaat immers vóór alles om een relatie, waarvan je erkent  dat ze er is en waar je, vrij en bewust, wil intreden. Dit doet de profeet Jeremia. Hij is ervan overtuigd dat Jahwe hem geroepen heeft, dat hij door Hem gezonden is, ook al wordt dit door zijn landgenoten betwijfeld. Juist hier loopt het mis in Nazareth.
Jezus’ toehoorders in de synagoge stemmen wel in met wat Hij zegt, maar zij staan sceptisch tegenover zijn persoon. Dergelijke woorden kunnen volgens hen niet gesproken worden door de “zoon van een timmerman, Jozef geheten”. Eigenlijk mag het ook niet,  want dan zou Hij “meer” of “anders” zijn dan zijzelf en dan wordt zijn aanwezigheid een bedreiging. Deze reactie zal ook verder in het evangelie zich herhalen. Mensen worden aanvankelijk geboeid door wat Jezus zegt, zij staan in bewondering voor wat Hij doet, doch wanneer zij uitgenodigd worden om over de  uiterlijke feiten heen in Hem te geloven, dan haken de meesten af. Een aantal Schriftgeleerden en farizeeën ergeren zich aan Hem en nemen niet dat Hij aanspraak maakt op het Messiasschap. Slechts enkelen wagen de stap en vertrouwen zich aan Hem toe. Slechts enkelen ontdekken wie Hij is en welke eeuwenlange band tussen God en de mens in Hem zichtbaar wordt.
De mentaliteit waarop Jezus botste in Nazareth leeft af en toe wel eens in ieder van ons. Hoe dikwijls zeggen we niet: “mooie woorden, boeiend voor mensen van toen, maar wat heb ik eraan vandaag?” Het evangelie geeft je geen rechtstreeks antwoord. Het doet enkel een beroep op je vrije keuze. Als Gods zichtbaar geworden liefde wil de Heer veel voor je betekenen, doch het is aan jou om dit te aanvaarden en te beamen met je leven. Het gaat uiteindelijk om die heel persoonlijke vraag “geloof je in Mij?” of zoals Jezus het formuleert aan Petrus: “Heb je Mij lief?”
Paulus’ hooglied van de liefde is de moeite waard om vandaag nog even gelezen te worden. Hij heeft het over niet afgunstig zijn, niet jezelf zoeken, je vreugde vinden in de waarheid, niet bekommerd zijn om uiterlijkheden… Juist dit misten de mensen van Nazareth.
Padre Nikolaas Devynck osb
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.