De katholieke aalmoezenier

De katholieke aalmoezenier, die ook padre wordt genoemd, maakt deel uit van de Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand (DRMB) bij Defensie en werkt kerkelijk binnen het Bisdom bij de Krijgsmacht. Hij of zij staat ter beschikking van alle militairen, het burgerpersoneel bij Defensie, de gepensioneerden en hun families.

Niet alleen dagdagelijks in de kazerne of de basis, maar ook op zending.

De aalmoezenier is er als gelovige, maar niet enkel voor gelovigen. De religieuze achtergrond van wie naar hem of haar toestapt met een vraag, is van geen enkel belang.

 

De padre wil er in de eerste plaats zijn als een vertrouwenspersoon, een luisterend oor, dat onbevooroordeeld en in volle discretie mee op weg gaat.

Als aalmoezenier probeert hij of zij een meerwaarde te bezorgen door aanwezig te zijn en, daar waar nodig, mensen met raad en daad bij te staan. Alle zorgen, vragen en verzuchtingen krijgen zo een plaats.

Het spreekt voor zich dat de padre er ook is voor de meer specifieke vragen en zorgen waarbij het religieuze wel een rol speelt.

Dat kan gaan van relationele en ethische vragen, over geloofsvragen, naar heel specifieke vragen met betrekking tot vieringen. Het zijn die rituelen die helpen bij een nieuwe fase in het leven, bij afscheid, bij verbintenis. Ook op die cruciale momenten in het leven kan en wil de aalmoezenier mensen graag nabij zijn. Daarom staat de padre voor iedereen ter beschikking voor vragen met betrekking tot dopen, inzegeningen, huwelijken en begrafenissen,… Het is een deel van de manier van op weg gaan met iedereen die we als padre’s ten dienste mogen zijn.

 

Naast deze meer persoonlijke vragen staat de aalmoezenier uiteraard in de kazernes en eenheden ook paraat voor gelegenheidsvieringen zoals het Te Deum of één van de vele heiligenvieringen (Sint-Elooi, Sint-Barbara, Sint-Michael, Sint-Gabriël, Sint-Christoffel, Heilige Maria Sterre der Zee,…).

De ervaring leert dat dergelijke vieringen nog steeds deel uitmaken van de identiteit van vele eenheden. Daarom maken padre’s graag werk van eucharistievieringen, bezinnings- of stiltemomenten waarop iedereen welkom is in een open sfeer waarin niets voorondersteld wordt.

 

Tot slot is de aalmoezenier er niet louter als individu. Hij maakt deel uit van een team van aalmoezeniers die elkaar ondersteunen. Specifieke vragen, ook met betrekking tot andere aalmoezeniers, zijn dus evenzeer welkom.