Zondag 11 juni: tiende zondag door het jaar

Zondag 11 juni: tiende zondag door het jaar

Wij doen geen buitengewone dingen meer.

                                                                                                            Mt 9, 9-13

Ieder mensenleven zouden wij echt kunnen vergelijken met een bergstroom. Bruisend, vol kracht vat hij zijn tocht aan. Graaft zich door de harde rotsen een weg. Puur en zuiver is zijn water. Hij schrikt niet terug om zich naar beneden te storten. Schijnbaar onoverwinbare hindernissen neemt hij toch. Een zekere radicaliteit kan je hem niet ontzeggen. Maar eens in de vlakte verliest hij vlug zijn jeugdigheid, zijn kracht, zijn vitaliteit. Het water verliest zijn helderheid. Hij verliest diepgang. Voor elke hindernis lijkt hij stil te staan en wijkt hij uit. Hij kronkelt zich in vele bochten.

 

Ook ons mens-zijn loopt gevaar door de dagelijkse sleur zijn diepgang te verliezen. We worden oppervlakkiger. Elke moeilijkheid willen wij uit de weggaan en soms wijken wij zelfs van onze levensweg af. Ons hart wordt troebel. Oppervlakkigheid, gemakzucht, sleur zijn met ons leven verweven. Ook ons bidden verzandt en onze geloofspraktijk verliest elke diepgang.

 

Is ons christen-zijn niet zoals een morgennevel, de morgendauw die met de minste zon verdwenen is? Het is niet bestand tegen de hitte. God wil een christen-zijn dat dieper gaat. Dat hart en nieren omvormt. Alleen als wij ons hart voor Hem openstellen en zijn kracht ontvangen zoals de aarde de lenteregen opvangt, zal ons leven vruchtbaar worden. Het zal nieuwe vruchten voortbrengen van zachtheid, nederigheid, zichzelf vergeten liefde. En laten wij niet zeggen: ik kan dat niet; ik kom daarvoor niet in aanmerking; dat is niets voor mij; ik ben te dor… Gods kracht zal werken in ons. Zelfs mensen die op een zijspoor geraakt zijn als Matteüs roept Hij.

 

Liefde is creatief, vindingrijk, speels. Het hart is helderziend en vrijgevend. Het voelt de nood van een ander als niets anders en kan gratis iemand een plezier doen. Liefde laat zich niet opsluiten, niet vangen in woorden en mooi gepraat. Liefde berekent niet, ze geeft. Liefde heeft een ontzettende kracht zodat ze kleine daden kan omtoveren tot iets fantastisch. De liefde van God kan ook ons leven, hoe klein ook, omtoveren omdat ze de meest gewone daden die we elke dag stellen omtovert tot iets buitengewoons. Want liefde zelfs verpakt in een alledaagse daad blijft een wonder, een goddelijk wonder.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
8310 Sint-Kruis-Brugge


Matteüs 9:9-13

Het Woord van God

In die tijd trok Jezus verder en Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette. Hij zei tot hem: “Volg Mij.” De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot de leerlingen: “Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?” Jezus hoorde dit en zei: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”

 

 

 
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.