Meewerkende ere-aalmoezeniers en vrijwillige aalmoezeniers

 

  • De Coster, Wilfried
  • Delvoye, Guido
  • Deman, Guido
  • Devynck, Nikolaas
  • Van Vooren, Marc
  • Masson, Philippe
  • Van Cauwenbergh, Xavier
  • Baijot Nicolas: Sedert 1 september 2021 is E.H. Nicolas Baijot, kapelaan in Beauraing in het Bisdom Namen, aangesteld als vrijwillig en meewerkend aalmoezenier binnen het Bisdom bij de Krijgsmacht. Hij is geboren in Namen op 14 december 1987 en hij trad in dienst bij Defensie in 2006 (zijn vader was ook militair). In 2012 verlaat hij Defensie om een priesteropleiding te volgen in het Groot Seminarie van Namen. Hij komt één dag in de week naar de kazerne van Marche-en-Famenne, waar ook padre Thierry Vander Poelen als aalmoezenier werkzaam is. Ook zal padre Nicolas zich engageren voor de internationale militaire Lourdesbedevaart. 
  • abbé Nicolas Baijot Rue de l’Aubépine, 6 5570 Beauraing (Belgique) +32 475/56.16.27