Zondag 24 april: tweede paaszondag – Beloken Pasen

Zondag 24 april: tweede paaszondag – Beloken Pasen

Een groeiend paasgeloof

Johannes 20, 19-31

Vandaag ontmoeten wij bange leerlingen en een twijfelende Thomas. Doch vóór alles zijn we getuige van hun ontluikend paasgeloof. Slechts schoorvoetend geven zij zich gewonnen aan wat met Jezus gebeurde. Dat Hij is opgestaan uit de dood en als Levende hen nabij komt, wordt voor hen een verrassende ervaring, die hen aanvankelijk meer overrompelt dan rustig maakt. Zij kunnen het licht van de verrijzenis nauwelijks verdragen, omdat zovele herinneringen nog pijn doen. Hierin komt pas verandering wanneer zij, keer op keer, Jezus als verrezene mogen ontmoeten, wanneer in hen de ervaring groeit van zijn nieuwe aanwezigheid, wanneer zij zich overschaduwd weten door zijn Geest, die hen alles in herinnering brengt wat Hij gezegd en gedaan heeft. Het paasgeloof steunt dus niet op feiten en bewijzen. Veeleer gaat het om een verbondenheid, die groeit vanuit de ontmoeting en de herkenning van Jezus als de Levende Heer.
Het evangelie van vandaag laat ons dan ook een twijfelende Thomas zien en toch is het een prachtig geloofsgetuigenis. Zoals het ook nu nog gebeurt, bestaan geloof en ongeloof, herkenning en afwijzing naast elkaar. De boodschap van Maria Magdalena over haar ontmoeting met de Verrezene vindt weinig weerklank bij de leerlingen. Ze houden zich angstig aan elkaar vast, zo gesloten is hun groep en hun hart geworden. Hun vreugde bij het zien van de Heer wordt gevolgd door scepticisme. Ze zijn niet in staat Thomas te laten delen in hun ervaring. Hij van zijn kant heeft er onvoldoende oog en oor voor, omdat de voorbije gebeurtenissen hem nog volledig in hun greep hebben. Hierin komt verandering wanneer Jezus op de eerste dag van de week en nadien, acht dagen later, in hun midden verschijnt. Hij plaatst zichzelf in het centrum van hun pijn, van hun ontgoochelingen en twijfels, om te voorkomen dat zij zich gewonnen geven aan de feitelijke gang van zaken in hun eigen leven en in de wereld rondom hen.
Juist nu zij op het punt staan om terug te keren naar de tijd van hun vissersnetten, juist nu komt Jezus bij hen en wordt Hij voor hen opnieuw ontmoetbaar. Alles wat zij aan Hem verloren hadden, al de hoop die Hij in hen gewekt had, keert nu terug. Het meest ingrijpende is echter, dat de nauwe band die zij elk persoonlijk met hun Meester hadden en die door de dramatische omstandigheden was stukgeslagen, thans hersteld wordt. De woorden waarmee Thomas Jezus toespreekt, vormen het eindpunt van een lange geloofsweg. Het Woord en het Licht dat in de wereld kwam (Joh 1, 1-9), wordt hier “Heer en God” genoemd, “Christus en Zoon van God”.
Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.