Logo Bisdom bij de Krijgsmacht

Het logo van het Bisdom bij de Krijgsmacht is het visitekaartje van de Katholieke aalmoezeniersdienst binnen Defensie. In een beknopte beschrijving, geven wij jullie graag wat toelichting bij de symboliek.

Rond het kruis zijn de vier kleuren van de componenten van Defensie zichtbaar: groen voor de landcomponent, blauw voor de luchtcomponent, marineblauw voor de marinecomponent, rood voor de medische component. Het kruis heeft een dynamische vorm om de creatieve kracht uit te drukken binnen Defensie. Onder “Bisdom bij de Krijgsmacht” bevindt zich een arm van het kruis om uit te drukken dat wij in onze pastorale zending onder de militairen leven en ondersteund worden door Christus. Op de achtergrond staat de gele kleur die verwijst naar Pasen, naar het Licht dat de duisternis overwint.