Zondag 22 januari: derde zondag door het jaar

Zondag 22 januari: derde zondag door het jaar

Verkondigen, genezen en roepen

                                                                                          Mt 4, 12-23

Als je kijkt naar het evangelie van vandaag, dan heeft Jezus vanaf het begin een drukbezette agenda. Hij predikt en geneest zieken. Hij roept zijn eerste leerlingen en trekt rond door geheel Galilea. Hij wordt opgeslorpt door zijn zending, door de mensen en gebeurtenissen die op Hem afkomen. Betekent dit dat Jezus alles tegelijk gedaan heeft of gaat het hier om een samenvatting van de wezenlijke kentrekken van zijn optreden? Over beide invullingen valt er een en ander te zeggen. Beginnen we met het laatste.

 

Matteüs brengt parabels en wonderverhalen samen. Tussen alles wat Jezus zegt en doet bestaat er een diepere band. Jezus geeft deze zelf aan in de eerste woorden die Hij uitspreekt: ‘Het Rijk der hemelen is nabij” (Mt 4, 17). Dit is dé reden waarom Hij tot de mensen van zijn tijd predikt, waarom Hij zieken geneest, leerlingen rondom zich verzamelt en de last op zich neemt om heel het joodse land te doorkruisen. God heeft de sluier die Hem onzichtbaar maakt, weggenomen om zich in Jezus ten volle kenbaar te maken. In Hem breekt zijn koninkrijk van liefde door en groeit het uit tot een werkelijkheid die zich aan mensen voltrekt. Dit hoopvol gebeuren wordt voortdurend in het evangelie verkondigd. Jezus gebruikt hiervoor parabels en beelden uit het dagelijkse leven. Hij richt zich tot het hart van zijn toehoorders in een open, eerlijke taal. De kracht van het woord is echter relatief. Menselijke doofheid en onbegrip zijn taai. Jezus beseft dit maar al té goed en daarom laat Hij af en toe ‘zien’ welke bevrijding God kan bewerken. Verkondigen en genezen gebeuren vaak gelijktijdig. Een lamme staat op en sluit zich aan bij de kring der leerlingen. Zo verwekt Hij bewondering en baant Hij de weg naar een mogelijke ontmoeting met Hem. Op dit laatste hoopt Jezus wellicht het meest wanneer Hij overal rondtrekt. Alles wat Hij doet en zegt, bevat een uitnodiging tot geloof en een verlangen om anderen te laten delen in de vertrouwensrelatie die heeft met zijn Vader.

 

Vanaf het begin tot op vandaag worden mannen en vrouwen aangegrepen door de persoon van Jezus en door de volheid van leven die in Hem aanwezig is. Deze ‘ontmoeting’ staat vaak aan het begin van een hele innerlijke verandering, die gepaard gaat met een groeiende gegevenheid aan mensen en aan de verwerkelijking van het koninkrijk. Elk ontvangen zij, op een eigenwijze, de opdracht om ‘vissers van mensen’ (Mt 4, 19) te worden, om te midden van welbepaalde tijdsomstandigheden anderen genezend en verkondigend nabij te zijn.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.