TWEEDE ZONDAG IN DE VASTEN: Licht op weg naar Pasen

TWEEDE ZONDAG IN DE VASTEN: Licht op weg naar Pasen

Lc 9, 28b-36: de gedaanteverandering van Jezus

Hoe vreemd het ook mag klinken, maar de tweede zondag in de veertigdagentijd baadt altijd in het licht. Jezus die van zichzelf zegt dat Hij “het licht der wereld” is (Jo 8, 12), straalt een helderheid uit die zijn metgezellen overrompelt. Het is alsof Hij boven op de berg één wordt met zijn Vader, die zelf één en al licht, één en al liefde is. Net zoals op de eerste scheppingsdag de duisternis verdreven wordt door het licht, zo wordt thans de donkerte van de bekoringen in de woestijn verdaagd door een klaarte, die zowel Jezus als de leerlingen in staat stelt vertrouwvol naar de toekomst te kijken. Deze tegenstelling tussen licht en donker herhaalt zich aan het einde van de veertigdagentijd, wanneer de duisternis van passiezondag plaats maakt voor de lichtglans van Pasen.
Het drama dat zich in Jezus’ leven afspeelt en dat uitloopt op zijn afschuwelijke dood, heeft velen met ontzetting geslagen. Paulus noemt dit de “ergernis van het kruis, voor Joden een aanstoot, voor Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn een teken van Gods kracht en wijsheid” (1 Kor. 1, 23-24). De gedaanteverandering op de berg draagt een gelijkaardige spanning in zich. Lucas plaatst dit gebeuren bewust tussen twee lijdensvoorspellingen in, zodat het geheel uitgroeit tot een drieluik, dat het geheim van Jezus’ leven in beeld brengt. De twee zijpanelen laten een donkere indruk na. Er wordt gesproken over de Mensenzoon die verworpen wordt en ter dood gebracht, over jezelf verloochenen en je kruis opnemen, over je leven verliezen om het te redden. Aan het einde voegt de evangelist eraan toe dat de leerlingen het niet begrepen en er eveneens voor terugschrokken Hem hierover te ondervragen (vr.45). Kijkend naar dit deel van het schilderij zou je wellicht andere beelden eraan toevoegen: uitgehongerde mensen, kankerpatiënten, oorlogsgeweld in Oekraïne, samengebalde vuisten in naam van de democratie en van de zelfverdediging, aïdspatiënten en drugsverslaafden. Zij zijn met ontelbaar velen vandaag om het wereldwijde kruis van Jezus naar Golgota te dragen. Het ‘waarom’ van het lijden is ons eveneens onbekend. We hebben geen verklaring voor wat ons overkomt. Het middenpaneel is één schittering van licht. Boven op de berg wordt Jezus omringd door Mozes en Elia die met Hem spreken over zijn nakend einde in Jeruzalem. Doch niet het lijden en de dood hebben het hoogste en laatste woord. Wat vóór alles aan het licht komt, is de diepe verbondenheid tussen de Vader en de Zoon. Als Welbeminde weet Hij zich gedragen en beschermd. Het licht van Gods liefde dat Jezus in zich draagt, breekt hier in een schittering naar buiten en verdrijft de duisternis. Voor de leerlingen wordt het een sterke Jezuservaring.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur Antenne Noord

Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.