Zondag 3 december 2023: eerste zondag van de Advent

Zondag 3 december 2023: eerste zondag van de Advent

Eerste zondag van de advent – B jaar

                          Nu komen er dagen die kalm zijn en sereen.

                                                                                                      Mc 13, 33-37

Wij zijn als mens sterk gebonden aan het ritme van dagen, maanden en jaren. Het kan je het gevoel geven dat je passief meedeint op de stroom van de tijd, doch anderzijds word je voortdurend uitgedaagd om elk moment, elke dag, naar waarde te schatten en te aanzien als een kans om je mens zijn te beleven. Vandaag begint de advent. Gods komen onder de mensen, zoals wij dit verwachten in deze tijd en soms mogen meemaken in ons leven, is iets wonderlijk. Het is moeilijk om het onder woorden te brengen wanneer niet éénzelfde geloofservaring je met elkaar verbindt. Meestal word je erdoor verrast of merk je pas achteraf dat Hij erbij was, onzichtbaar, onhoorbaar en toch reëel.

 

In deze weken voor Kerstmis kijken wij uit naar Gods komst. Wij bidden dat Hij met ons zou meegaan door de tijd en dat Hij in ons en in onze wereld zijn vrede zou laten wonen. Zijn wegen zijn echter niet altijd de onze. Hij kan nieuw maken en toekomst scheppen. Hij kan aanwezig lijken op de plaats waar wij denken Hem te vinden, maar dan juist wordt Hij herkenbaar in het gelaat van iemand die ons levenspad kruist. Alleen wie nog verwonderd kan zijn, ingetogen en heel stil, kan zijn kleine stem aanhoren en Hem zien vanuit het hart. Het vraagt om gratuiteit, om deemoed en vertrouwen, want pas dan komt de wereld in ons tot zwijgen en krijgt zijn droom enige groeikans.

 

Het is nooit gemakkelijk om hoopvol over de toekomst te spreken, als je deze niet kent. Het vraagt durf om te getuigen van innerlijk licht te midden van de overdadige schittering van de eindejaarsfeesten. Je bent kwetsbaar als je je toevertrouwt aan de God van Jezus, die ook onze God en Vader is, wanneer je hiervoor elk bewijs mist. Toch is dit ‘advent beleven’: de Heer verwachten omdat je gelooft dat wij mensen, Hem alles waard zijn en Hij naar ons uitziet. Dit is het licht dat met Kerstmis ten volle over ons zal schijnen en waarnaar wij verwijzen telkens wanneer wij een kaars meer op de adventskrans aansteken.

Keer U tot ons, opdat wij ons naar U toe kunnen keren.”

                              Worden het ook onze woorden in de komende advent?

                                          Moge het echt advent voor je worden!        

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

Marcus 13:33-37

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!’

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.