Zondag 17 juli: zestiende zondag door het jaar

Zondag 17 juli: zestiende zondag door het jaar

   Het beste deel…

                                                                            Lc 10, 38-42

Het evangelie van deze vakantiezondag verhaalt ons het bezoek van Jezus aan de gezusters Marta en Maria. De druk bezige Marta krijgt een opmerking in tegenstelling met haar zus Maria die, nietsdoend, wordt geprezen. Als je het bezoek op die wijze bekijkt, dan kan het de indruk geven dat de actieven onder ons wat in de kou blijven staan, terwijl eerder stille en rustige naturen meer aan hun trekken komen. Zo te zien een uitstekend evangelie om de vakantie mee in te stappen.

 

Al te dikwijls worden Marta en Maria tegenover elkaar geplaatst als twee mogelijke levenshoudingen van een gelovige mens. Inzet staat dan tegen over inkeer, actie tegenover gebed, met het onuitgesproken waardeoordeel dat de tijd die je aan God besteedt beter gebruikt is dan de andere. Wie vandaag zijn christen-zijn probeert te beleven te midden van de opgaven die de realiteit met zich meebrengt, huivert wel even bij een dergelijke redenering. Ze gaat ook helemaal in tegen de oproep tot daadwerkelijke naastenliefde. Zijn de mensen met wie je dag in dag uit leeft, is de werkvloer waarop je staat, is de grote wereld  met zijn zovele problemen, is dit alles niet evenzeer een plaats van ontmoeting met de levende God? Jezus’ manier van leven geeft ons een bevestigend antwoord en laat ons zien hoezeer de verbondenheid met de Vader en met de mensen in elkaar verweven zijn. Het is dus goed dat je de actieve inzet van Marta en de luisterende houding van Maria niet tegenover elkaar plaatst. Het is niet ‘of’ ‘of’, waarbij het ene belangrijker is dan het andere, maar wel ‘en’ ‘en’. Beide houdingen horen samen. Ze verpersoonlijken twee facetten van éénzelfde engagement. Wie zich openstelt voor God zal én mee de zorg opnemen voor zijn schepping en voor het geluk van zijn mensen én regelmatig stil worden in zijn aanwezigheid. Inzet en gebed, actie en contemplatie maken deel uit van het leven van een christen. De hele opgave bestaat erin dat geen van de twee aspecten in verdrukking geraakt en overgeaccentueerd wordt, maar dat er een zeker evenwicht groeit tussen de inzet naar buiten en de inkeer naar binnen.

 

In het gesprek dat Jezus voert met de twee zussen peilt Hij nog wat verder naar de band tussen inzet en gebed. Marta en Maria hebben van elkaar te leren en wij van beiden. Het huis in Betanië staat bekend om zijn gastvrij onthaal. Jezus is er thuis bij vrienden en richt zich vanuit deze menselijke verbondenheid tot Marta. Haar inzet is goed en nodig, alleen mag zij niet uit het oog verliezen voor wie zij het doet. Hetzelfde geldt voor Maria. Beiden moeten beseffen en beleven dat God als Eerste telt.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.