Maandag 25 december: Kerstmis

Maandag 25 december: Kerstmis

Vandaag is het Kerstmis. Wij mogen feest vieren en ons vreugdevol en erkentelijk weten om alles wat Jezus Christus voor ons en alle mensen betekend heeft en nog betekent. In de proloog van het Johannesevangelie klinkt de belijdenis: ‘Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade’ (Joh, 1, 16). Ook wij hebben van die volheid ontvangen. Wij mogen volop putten uit die overvloeiende, inspirerende bron van alles wat Jezus Christus ons geschonken heeft, van al wat Hij gezegd en gedaan heeft, al wat Hij geweest is en nog is.

 

De geboorte van onze Verlosser nodigt ons in de eerste plaats uit tot ontvankelijkheid. Christen zijn begint met het ontvangen van een groot geschenk. Dit gaat in tegen de mentaliteit waarin prestatiedrang de bovenhand heeft. Enkel als we tot besef komen dat wij uiteindelijk onszelf niet kunnen bevrijden, dat we nood hebben aan redding, kan God ons zijn gave schenken.

 

De komst van Jezus Christus is het meest verrassende en beslissende genadegebeuren van God in onze geschiedenis. Daarom is Jezus’ geboorte veel meer dan de gedachtenis van een of ander groot profeet of van een uitzonderlijk persoon die uitblonk in edelmoedigheid en medemenselijkheid. Als christenen zijn we ervan overtuigd dat God in die Jezus zijn diepste woord tot ons heeft gesproken. “Ja, het Woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid” (Joh 1, 14).

 

Met Kerstmis wordt het kind op de voorgrond geplaatst, met al de lieftalligheid die ervan uitgaat, met al de kwetsbaarheid ook die het in zich draagt. De zorg voor het kind, ongeboren of geboren, is een testcase voor de morele kwaliteit van een individu, een groep, een maatschappij, ja zelfs van een hele wereld. Wanneer in een land het aantal straatkinderen toeneemt, wanneer er dagelijks tientallen vermoord worden of in het circuit van de prostitutie terechtkomen, wijst dit op een brutale onverschilligheid ten aanzien van de allerzwaksten. Kerstmis plaats het kind in ons midden, in al zijn weerloosheid, want juist langs deze weg is God tot ons gekomen om ons met zijn menslievendheid vertrouwd te maken.

 

Moge het Kind in de kribbe ons vandaag en de komende dagen van het nieuwe jaar geleiden op de weg die naar vrede leidt en ons tot zegen zijn.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.