Zondag 6 augustus 2023: 18de zondag door het jaar A

Zondag 6 augustus 2023: 18de zondag door het jaar A

Gedaanteverandering van de Heer

Op de Sionsberg

schittert Jezus.

Waar komt Hij vandaan?

Is Hij opgestegen uit de heilige stad,

uit aardse graven opgestaan

of uit de hemel neergedaald?

Het blijft een open vraag.

In elk geval,

daar staat Hij in dialoog

met God, zijn Vader,

met verrezen rechtvaardigen

en met enkele van zijn leerlingen.

 

Hier is Jezus tegenwoordig,

niet als een weerspiegeling

of als een schijnsel,

maar op de voorgrond

van de goddelijke wolk

en stralend

met al het licht van de sterren.

Hij is ‘Degene-die-is’,

in Wie God zich aan ons openbaart.

“Niemand kent immers de Vader

tenzij degenen aan wie 

de Zoon Hem wil openbaren” (Mt 11, 27).

 

Als een majestueuze Bezoeker

staat Jezus midden die lichtvlaag

zonder enige schaduw af te werpen.

Intens levend,

tilt Hij mensen op

in een tedere dageraadsomhelzing,

terwijl wij daar staan

met verkleunde ledematen

en benevelde geest.

Op dit transcendent niveau

schieten woorden tekort:

alles verstomt

en verstilt…

 

Jezus

straalt rust en kalmte uit,

terwijl zijn leerlingen

angst en beroering vertonen.

De Heer komt nochtans

als Gods bode

voor reine harten

en geestelijke ogen.

Geleidelijk aan voelen de leerlingen

zich in Hem opgenomen:

de Zoon,

totaal doordrongen van zachtheid

maar ook van buitengewoon gezag.

 

Verheerlijkt

stond Jezus

niet meer vóór zijn leerlingen,

noch aan hun zijde;

Hij vervulde hen geheel en al

terwijl zij, overspoeld door de extase

en door een innerlijk vuur verteerd,

getroffen werden

door de diepe weerkaatsingen

van een hemelswoord

dat hun wezen doortrok

als de echo van een donderslag.

Soms dromen we

daarboven te zijn, Heer,

maar laat het zijn in dat geval

zonder onze intellectuele pretenties,

waar we ons

voor Mozes of voor Elia nemen

en denken alles 

met onze exegeses op te lossen.

Zeker zijn aan uw Aanwezigheid,

maar zonder de geriefelijkheid

van de cocons waarin wij ons inspinnen:

hedendaagse tenten,

zaligheden op eigen formaat.

 

Michel Coune o.s.b. (+ 2005)
Sint-Andriesabdij-Zevenkerken
tekst via padre Nikolaas Devynck
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.