Om en Rondom nr. 130 (verschenen april 2018)

 

Inhoud Om en Rondom nr.130

Editoriaal – Editorial

Spiritualiteit – Spiritualité

Het leven – La vie

8 Kardinaal Jozef De Kesel bezoekt de kandidaat-onderofficieren in Elsenborn

Le Cardinal De Kesel visite les candidats sous-officiers à Elsenborn

13 De internationale militaire Lourdesbedevaart – le pèlerinage militaire international

19 Jack vers Compostelle 2017

26 Kaddisj voor de wereld (Getuigenis van padre Luc Carré vanuit Jordanië)

28 Ondertussen in de kribbe. Kerstmis en kerstdag in Mali.

31 Een drukke decembermaand bij het War Heritage Institute

34 Un mois de décembre animé au War Heritage Institute

37 Vijfde eeuwfeest van de protestantse hervorming

Cinquième centenaire de la Réforme protestante

39 Homilie van E.H. Robrecht Boone, legeraalmoezenier en pastoor van de Koninklijke

militaire Kathedraalparochie Sint-Jacob-op-de Koudenberg

41 Tentoonstelling in Hertsberge: “Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog.”

45 Une attention particulière a été portée aux célébrations de la Sainte-Barbe et de la

Saint Éloi pour l’année 2017

47 « Si vivis » : la vie quotidienne d’un aumônier à l’HM de l’Océan durant la Grande Guerre

50 Projet Solidarité Laptop/ Notebooks au profit des religieuses de Koulikoro (Mali),

Mbuji-Mayi (RDC), Congo Brazza

Sectoren: mensen onderweg – Secteurs: en chemin

52 Vormingsdag KOOG te Westmalle op 28 november 2017

55 JoB-dag te Lommel op 16/05/2017

58 JoB-dag te Essen op 16/09/2017

60 Forum IPB 03-06-2017 – Amoris LaEtitia

63 Forum IPB 02-12-2017 JONGERENSYNODE

In memoriam

65 Herman BROUWERS (20/01/1929 – 5/11/2017)

68 Urbain HEYSE (11/01/1930 – 2/01/2018)

69 Phlilippe OERS (13/10/1923 – 14/02/2018)

EDITORIAAL

Midden de Paastijd, in volle lente, krijgen jullie een bloemlezing aan initiatieven en activiteiten die afgelopen maanden plaats vonden binnen de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie.

Eind november van vorig jaar was er het bezoek van kardinaal De Kesel, in zijn hoedanigheid van legerbisschop, aan de leerlingen van de Koninklijke School voor Onderofficieren, die op kamp waren in Elsenborn. Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout brengt verslag uit.

Vanuit deze school in Saffraanberg is er elk jaar een mooie delegatie leerlingen die deelnemen aan de internationale militaire bedevaart te Lourdes. Pastoraal medewerker Laurent Segers laat ons delen in zijn impressies betreffende dit unieke gebeuren.

In internationaal kader blijven Belgische militairen actief in verschillende operaties in het buitenland. Padre’s Luc Carré en Erwin Vilain brengen ons getuigenissen vanuit hun missies in Jordanië en Mali.

De herdenkingen 14-18 blijven actueel. Lt Kol Dirk Laforce vertelt over het neerstrijken van de Expo ‘Dienaars van God tijdens de Grootte Oorlog’ in Hertsberge en over de creatieve wijze waarop kinderen en jonge mensen worden betrokken in dit herinneringsgebeuren.

Herinnering is ook de leidraad in het artikel “50 jaar Leopardtank en ‘Nuts Days’ in Bastogne” waar Betty De Lanoeye en Steve Maertens voor tekenen.

Dat de herdenking 14-18 een thema kan zijn tijdens het feest van Sint Barbara in aanwezigheid van militairen uit verschillende landen bij de ontmijningsdienst DOVO toont ons padre Erwin Vilain.

Ere-Kolonel Jean-François Van Caulaert doet historisch onderzoek naar de inzet van aalmoezeniers tijdens de Groote Oorlog en geeft ons inzicht in het dagboek van Mgr Quaegebeur die aalmoezenier was in het militair hospitaal l’Océan in De Panne.

In een Oecumenische Dankdienst voor het Vijfde Eeuwweest van de protestantse Hervorming in december 2017 te Brussel in de Koninklijke Kapel hield aalmoezenier Robrecht Boone, in aanwezigheid van de Koning, een gewaardeerde homilie. Het thema cirkelde rond een kijk op Gods Kerk als een dynamische Kerk die altijd weer nood heeft aan hervorming en vernieuwing.

Spirituele diepgang kan ook verworven worden in een concrete pelgrimstocht. Lt Kol Jacques Luyckx laat ons delen in zijn ervaringen op weg naar Santiago de Compostella.

Mensen blijven mensen onderweg. Dat komt naar voor in de verslagen van de activiteiten van de sectoren.

Het ‘In Memoriam’ brengt ons enkele dierbaren voor ogen die ons zijn ontvallen. In verrijzenisgeloof vertrouwen wij hen toe aan de levende Heer.

Zalig Paasfeest en mag de bevrijdende ervaring van nieuw leven die in de opstanding van Christus in de Paasmorgen werkelijkheid wordt, jullie allen bemoedigen en tot vreugde stemmen.