ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR: Zalig zijt gij…

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR: Zalig zijt gij…

Lc 6, 17.20-26

In zijn evangelie en de Handelingen vertelt de evangelist Lucas ons over het innerlijk avontuur dat met Jezus van Nazareth van start is gegaan. Zijn woorden, zijn levensvoorbeeld is zo verrassend nieuw, dat mensen erdoor aangegrepen worden. Zij vormen groep en proberen met elkaars steun in zijn voetspoor te gaan. Hun moed is merkwaardig. Zij schrikken er niet voor terug om bestaande maatschappelijke structuren en gewoonten aan de kaak te stellen, niet door er luidkeels tegen te protesteren, maar door een nieuwe levensstijl te ontwikkelen, die van binnenuit het menselijk samen bestaan omvormt.
Het evangeliefragment dat wij deze zondag beluisteren, is één van de sterk inspirerende teksten voor al wie zich christen noemt. Toch weten wij er vaak geen weg mee. Armen en treurenden worden gefeliciteerd, rijken krijgen striemende woorden te horen. Dit is het omgekeerde van wat wij dagelijks meemaken. Wie kapitaalkrachtig is, brengt het meestal ver. Wie minder begoed is, heeft minder kansen. Is dit dan een verkeerde gang van zaken? Vooreerst ligt het niet in Jezus’ bedoeling hier een uitspraak te doen over rijk en arm. De zaligsprekingen bevatten geen sociaal programma met ingrijpende hervormingen. Nog maar pas heeft Hij twaalf mannen uitgekozen en hen apostel genoemd. Met hen keert Hij naar de vlakte terug en geeft hen, in het bijzijn van de andere leerlingen en een grote volksmenigte, een eerste onderrichting. Hierin spreekt Hij vooral over het geluk en de vreugde waarmee zijn Vader mensen overstelpt. Armen, treurenden en hongerigen worden geluk gewenst, niet omdat zij in ontbering leven, maar omdat zij God ter harte gaan en zij van Hem uitkomst en bevrijding mogen verwachten. Zelf is Hij een van hen geworden om deze hoop tot werkelijkheid te maken, om hen te laten ervaren dat God hun ellende niet wil. Integendeel, Hij biedt hun leven in overvloed aan, volle kruiken wijn zoals in Kana en manden brood zoals bij de broodvermenigvuldiging.
Hebben ook wij een boodschap aan Jezus’ zaligsprekingen? Gaat de westerse mens ten onder aan zijn welvaart? De pessimistische prognoses stapelen zich op. Het gevoel van onmacht neemt toe. Daarbij komt de ervaring van begrensdheid die we allemaal kennen. Dood en ziekte zijn taboe. Vandaag getuigt Jezus van een andere werkelijkheid, zonder de vorige evenwel te ontkennen. Hij nodigt uit tot vertrouwen, tot geloof in Gods bezig zijn met de mens en zijn wereld. Juist waar het uitzichtloos is, komt Hij tussen. Kleinen en armen genieten zijn voorkeur. Aan kleine mensen wordt recht gedaan. Zij die hongeren overlaadt Hij met gaven.
Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.