Vakantiegebed

Vakantiegebed

Het is goed de Heer te loven,

Over uw naam te zingen,

Allerhoogste;

In de ochtend te getuigen van uw liefde

en in de nacht van uw trouw,

bij de klank van harp en lier.

(Psalm 92,2-4)

Deze uitnodiging van de psalmist

om God dag en nacht te loven

en zijn liefde en trouw te bezingen,

kan ons in de komende vakantieperiode

inspireren om, in de tijd die vrijkomt,

in grote dankbaarheid

wat meer te vertoeven

in de schaduw van de Heer

en Hem te loven en te prijzen

Voor zijn trouwe aanwezigheid en nabijheid.

Aanwezige en nabije God,

we loven en prijzen U

om uw liefde en trouw

die Gij ons steeds opnieuw betoont;

om uw prachtige schepping

die Gij aan onze zorgen toevertrouwt;

om de gaven en talenten

die Gij mensen schenkt

om elkaar gelukkig te maken;

om de gave van uw Zoon,

Jezus de Christus,

die onze broeder werd,

en die ons U openbaarde

als een liefdevolle en barmhartige vader

en de zorgzame Goede Herder.

Daarvoor loven en prijzen we U

bij dag en nacht,

in tijd en eeuwigheid.

Amen.

(Jean Paul Pinxten, in Pastoralia Juli/Augustus 2021)

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.