Zondag 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God

Zondag 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God

Nieuwjaarsdag – Feest van de Moeder Gods

                                                  “God zegene je…”

Vandaag stappen we over van het ene jaar naar het andere. Al gebeurt dit gewoonlijk in een feestelijke stemming, toch grijpt het ons aan, veel meer dan we vermoeden of uitspreken. Het is niet zomaar een dag die plaats maakt voor een nieuwe, een morgen die volgt op een avond. Een nieuw jaar is als een nieuwe morgen: fris, open en uniek. Alles kan nog, niets ligt vast. De toekomst heeft nog geen gezicht en juist dat maakt ons leven mogelijk. Indien elke dag, elk jaar een loutere opeenvolging zou zijn van dezelfde feiten en situaties, dan zou het bestaan eentonig verlopen, dan zouden elke creativiteit en elk elan gedood worden. Wij mogen echter geloven dat elk moment, dat elke dag en elk jaar het begin kan zijn van iets nieuws, een nieuwe kans, die mensen ons geven, die God ons altijd geeft.

 

Bij de jaarwisseling wensen we mekaar “alle goeds” toe. Vroeger zouden mensen gezegd hebben: “God zegene je…” Thans zoeken we naar andere woorden en houden we het veelal bij een goede gezondheid, geluk bij de studies, het beste op het werk. Durven we echter nog Gods zegen voor elkaar vragen? Iemand zegenen is in de bijbel een veelbetekend gebaar. Het gebeurt door handoplegging. Zo doet een vader met zijn eerstgeborene en met zijn andere kinderen. Dit wordt verteld over Isaäk, Jakob, Jozef, en… “God zegene je” is niet enkele een wens, tegelijk is het een gebed. Je rekent dat geen mens, geen gemeenschap, geen wereld het geluk en de vrede vinden uit zichzelf. Je vraagt meteen dat God zou schenken wat daarvoor nodig is, dat Hij zou zegenen al wat je onderneemt, dat Hij zou vullen met zijn aanwezigheid elke dag van het komende jaar.

 

Nieuwjaar valt te midden van de kersttijd. Wij vieren in deze dagen Gods zegen bij uitstek aan ons mensen: Jezus, het Kind van Betlehem. Vandaag vieren we het feest van Maria, de Moeder van God. Wordt ook zij niet ‘de gezegende’ onder de vrouwen genoemd? Als eerste is zij in de voetstappen van haar Zoon getreden. Zij heeft in Hem geloofd en Hem erkend als de langverwachte belofte van Jahwe. Tot hen beiden mag je bidden, dat zij jou ‘tot zegen’ maken voor vele mensen, een zegen van goedheid en geduld, van zachtheid en respect. Gezegend ben je dan wanneer je in zijn naam anderen opbouwt en bemoedigt, wanneer je elkeen nieuwe kansen gunt en mee de toekomst voor hen baant. Gezegend ben je wanneer je blijft geloven in de kracht van het goede, in de kleine vrede rondom jou, in de hoop dat het morgen beter kan. Een nieuw jaar ligt voor je open. God zegene jou en allen die je dierbaar zijn. Zoveel kansen liggen voor het grijpen. Aan jou om het te doen!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Brugge - Sint-Kruis

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.