JoB – Jonge Beroepsvrijwilligers

JoB (Jonge Beroepsvrijwilligers) werd in 1978 opgericht binnen de Katholieke Aalmoezeniersdienst, als antwoord op heel wat problemen bij de jonge tijdelijke en beroeps-vrijwilligers. JoB wil samen met hen, vanuit een christelijke inspiratie, nadenken over de verschillende facetten van het leven als mens, militair en christen.

Het is intussen een hechte groep geworden, waar lief en leed, vreugde en vriendschap met elkaar worden gedeeld. Die jonge mensen van toen, komen nog steeds en brengen met plezier jonge en minder jonge collega’s mee.

Ieder jaar worden 4 vormingsdagen georganiseerd. De thema’s zijn zeer verschillend en kunnen gaan van specifiek aan het leger gelinkte onderwerpen (stress op het werk, burn out, humanitaire zendingen, herstructurering), over politiek getinte onderwerpen (werking van kamer en senaat, het Vlaams en het Europees Parlement) tot meer algemene thema’s (weekendongevallen, drugspreventie, kansarmoede, spiritualiteit).

Deze vormingsdagen kunnen gekoppeld zijn aan een bezoek dat betrekking heeft tot het thema (b.v. Poverello, de verschillende Parlementen, Breendonk, Canada War Museum).

 

De Christelijke Gemeenschap van Beroepsvrijwilligers nodigt u uit

 op de Job-Dag van dinsdag 13 december 2022, in de Abdij van Zevenkerken :

alle details en mogelijkheden tot inschrijving staan beschreven op de link hieronder:

nieuw uitnodiging jobdag 13 december 2022

 

Geen berichten gevonden