Zondag 5 februari: vijfde zondag door het jaar

Zondag 5 februari: vijfde zondag door het jaar

“Gij zijt het zout der aarde…”

                                                                                                   Mt 5, 13-16

Wat betekent christen-zijn vandaag? Hoe sta je te midden van een wereld die je niet alleen omringt, maar waartoe je ook behoort met al de vezels van je bestaan? Jezus’ antwoord is kort en duidelijk: “Gij zijt het zout der aarde… Gij zijt het licht der wereld…” (Mt 5, 13-14). Misschien had je andere beelden verwacht, die nauwer bij je ervaring aansluiten. Bovendien klinkt het nogal affirmatief, terwijl je zelf eerder zoekend bent en niet altijd goed weet waar je plaats is en wat van je verwacht wordt. Anderzijds heb je de indruk dat je rol als christen onbeduidend klein is.

 

Zout geeft smaak aan het voedsel, maar verdwijnt van zodra je het erin gooit. Licht brengt klaarte, terwijl het opbrandt. Het feit echter dat Matteüs deze uitspraken van Jezus laat volgen op de zaligsprekingen, schept een nauwe band tussen beide. Zout ben je, licht ben je als je leeft in de geest van de bergrede, als je de goede werken doet die Jesaja opsomt in de eerste lezing: je brood delen met wie honger heeft, dakloze zwervers opnemen in je huis, naakten kleden, onderdrukking en kwaadsprekerij verbannen. Kan je een concreter invulling verwachten? De enkele voorbeelden die hier gegeven worden, wijzen – toevallig of niet – de meest kwetsbare plekken van onze wereld aan. Elk van ons kan hierbij een aantal concrete situaties vermelden waar letterlijk moet gedaan worden wat hier staat. Binnenkort vestigt de actie Broederlijk Delen opnieuw onze aandacht op de materiële en sociale ellende van miljoenen mensen. Dichter bij ons kennen we allen het probleem van de vluchtelingen en de pijnlijke oorlogssituatie in Oekraïne. De taal van de liefde heeft iedereen te leren. ‘Anderen’ zijn er genoeg, ook in onze onmiddellijke omgeving.

 

Je bent als zout, zegt Jezus vandaag, wanneer je met deze feitelijkheid geen genoegen neemt en elke kans vastgrijpt om er iets aan te veranderen. Dan breng je smaak in het leven. Dan laat je aan mensen proeven dat God een andere droom koestert en hoopt op een wereld vol zachtmoedigheid en vrede. Dan verdrijf je de duisternis van het kwaad en van het onrecht en geef je aan verkleumde harten de mogelijkheid om zich te warmen aan het licht van Gods tedere bekommernis voor hen. Wie dacht als Jezusgelovige geen plaats meer te vinden in onze huidige wereld, krijgt hier een unieke rol toebedeeld. Van hen wordt niet alleen verwacht, maar ook gezegd dat zij de afstraling zijn van de liefde waarmee zowel de Vader als de Zoon de mensen bejegenen. Het Koninkrijk wordt in hun handen gelegd als een belofte om door te geven en als een werkelijkheid om dag na dag aan te bouwen.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.