Om en Rondom Nr. 133 (verschenen december 2019)

Editoriaal – Editorial 

 Spiritualiteit – Spiritualité:

 Bezinningstekst – Prière (Luc Carré) 

Het leven – La vie:

        . Terugblik op de Internationale militaire Lourdesbedevaart mei 2019 (pater Nikolaas Devynck en Laurent Segers) + PMI Lourdes 2020 

  • Geschiedenis (vanaf 1839) van de aalmoezeniers in de KMS ((Jean-François Van Caulaert)

 

  • Conferentie van de Luchtmachtaalmoezeniers van de NAVO (NAAFCCC) in Brussel, juni 2019 (Johan Van Den Eeckhout)

 

  • De Katholieke aalmoezeniersdienst in Saffraanberg (Luc Carré en Laurent Segers)

 

  • Nieuwe aalmoezenier Tonny VERSLUYS stelt zich voor
  • Plechtigheid Abdij van Zevenkerken (9/09/2019): Nikolaas DEVYNCK

 

  • Bijdrage over de bevrijdingsfeesten (75 jaar na de bevrijding van WO II): Erwin VILAIN
  • Teksten van het War Heritage Institute:

 

  • Over de Bevrijdingskolonne
  • Over de Tentoonstelling “Oorlog. Bezetting. Bevrijding”, de grootste tentoonstelling over ’40-’45 in Belgie

* Sectoren – Secteurs: Mensen onderweg / En chemin:

KOOG:  vormingsdagen in de abdij van Herkenrode (4/04/2019) en in Doel (27/09/2019) (Kris Bal)

 

 JoB:  vormingsdagen in Matongé wijk te Brussel (14/05/2019)  en in Doornik (23/09/2019) (Steve Maertens)

 

  * Tot uw dienst – A votre service:

Boekbesprekingen: « Comment les chrétiens sont devenus Catholiques » (Jean-François Van Caulaert) + « Diocèses en guerre » (Jean-François Van Caulaert)

In memoriam: pastoraal medewerker Peter AUSLOOS (15/12/1965 – 19/06/2019) – Carl VAN TICHELEN (01/12/1930 – 31/08/2019) – André VAN RYCKEGHEM (16/04/1929-3/10/2019)

* Kroniek / Chronique: Johan Van Den Eeckhout