Zondag 26 februari: eerste zondag in de veertigdagentijd

Zondag 26 februari: eerste zondag in de veertigdagentijd

                                            Grenzen en waarden in ons leven

                                                                                                           Mt 4, 1-11

Wij leven in een tijd zonder grenzen. Je mag en kan dit letterlijk verstaan. De communicatiemedia hebben inderdaad van onze wereld één groot dorp gemaakt. Wij weten nu veel meer wat er overal gebeurt en worden overspoeld met meestal negatieve berichtgeving. Hetzelfde doet zich echter voor in ons samenleven als mensen. Grenzen van vooruitgang en ontwikkeling worden niet alleen verlegd naar steeds ‘meer’ en ‘verder’, vaak ontbreekt elke beperking met alle gevolgen vandien. Denken we maar aan ons leefmilieu dat meer en meer onbewoonbaar wordt. Waartoe leidt de genetische manipulatie op dit moment? Techniek en wetenschap hebben de mens in staat gesteld om de wereld op te bouwen én te vernietigen. Soms hoor je dan de bedenking: zo kan het niet meer verder! Het ‘leven’ moet beschermd worden! Vooral in negatieve situaties ervaren we hoe belangrijk ‘grenzen’ zijn. Je kan geen vrijheid zonder maat beleven. Je eigen geluk is altijd verbonden met dat van anderen en zelfs de grote wereld met haar problemen is eenieders zaak. Ieder van ons beschikt in het leven over een zekere macht: je bent de oudste thuis, je bent knapper, je hebt meer ervaring in het werk. Hoe gebruik je dit ‘meer’? Je laat je gelden ten koste van anderen. Zijn er hier geen grenzen nodig die ons helpen om meer ‘mens’ te worden?

 

Met eenzelfde overmoed wordt ook Jezus bedreigd. In de woestijn wordt Hij hiermee geconfronteerd, maar ook daarna. In de drie bekoringen herkennen we krachten die eveneens werkzaam zijn in onze wereld en in elk mensenleven: de drang om zich te laten gelden, de drang naar succes en naar macht.

 

Tegen de bekoringen van de duivel worden duidelijk ‘andere’ waarden geplaatst door Jezus. De menselijke drang naar macht en succes, de mythe van de doeltreffendheid die zoveel besmet in onze wereld, krijgen een ernstig tegengewicht in de oproep tot dienstbaarheid, tot geloof in God en overgave aan zijn wil. Onze aandacht wordt vooral getrokken op de houding van de mens en zijn verhouding tot God. Aanvaard je Hem en laat je zijn uitnodiging tot liefde je egoïsme en je geldingsdrang begrenzen? De ‘grenzen’ worden je niet opgelegd van buitenaf. Het zijn waarden die je aangereikt worden, lichtbakens die je de weg wijzen van bekoring naar bekering, van een dodend-ik gericht bestaan naar een leven gevend samenzijn met en voor anderen. Veertig dagen liggen voor je, zovele kansen om beter te ontdekken wie je zelf bent en wie God is. Neem je ze?… dan leer je misschien de grenzen van je liefde zo ver mogelijk te leggen…

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.