Kijk naar het Kind (KERSTBEZINNING aalmoezenier Nikolaas Devynck)

Kijk naar het Kind (KERSTBEZINNING aalmoezenier Nikolaas Devynck)

Jes 9, 1-6 – Lc 2, 1-14

Een kerstnacht heeft iets bijzonders over zich. We mogen deze nacht elk jaar opnieuw luisterrijk vieren. Vier weken lang hebben wij uitgezien naar dit moment. Kerstmis vieren, wat houdt dit in? Misschien moet je allereerst – net zoals je zal doen wanneer je naar de nachtmis gaat – de nacht door, de nacht van je eigen leven met zijn kwetsuren en zijn broosheid en de nacht van vele uitzichtloze mensen in deze wereld. Wellicht maak je dit soms moedeloos en kan jij je heel klein voelen, ja bijna verpletterd geraken, bij het zien van al die gebrokenheid. Je zou dan willen vluchten, je ogen en oren sluiten en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Toch kan je er niet van onderuit als je het licht wil zien. Je moet door het donker heen, zo je het schemer van de morgen en de helderheid van de volle dag over jou wil laten komen. Je moet door de onrust, door de onvrede heen om van binnen verzoend te geraken met jezelf en met de werkelijkheid van je bestaan. Als je echter op stap bent, weet dan dat er lang geleden en ook nu mensen diezelfde weg gingen, met in hun hart woorden van hoop en met voor zich uit het beeld van een Kind in wie het nieuwe leven, alle leven, zichtbaar werd. Kijk naar dit Kind. Zoals elke pasgeborene een mens anders maakt, verwonderd en echter, zo maakt het gelovig kijken naar dit Kind in de stal je open voor Gods aanwezigheid. Durf met de nacht van je leven naar Hem toe gaan, dan kan Hij je licht zijn. Durf loslaten wat je soms te belangrijk vindt – je welstand, je kennis, je trots, je prestatiedrang – dan kan je ontvangen en krijg je gelaat een afglans van zijn helderheid. Tracht bescheiden en eenvoudig te zijn, klein als het Kind te Betlehem, dan zal God je leven vervullen en zal Hij voor jou worden “Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes 9, 5).

 

Hoe verborgen en onopvallend Gods komst in Jezus ook is, toch is het een gebeuren dat onmiddellijk wordt bekend gemaakt aan eenvoudige mensen, zoals de herders. Het licht straalt in de donkere kerstnacht. Is dit geen tweede opdracht die je meekrijgt: je toevertrouwen aan het Kerstekind, zodat Hij je tot licht maakt voor allen “die wonen in een land vol duisternis” (Jes. 9, 1). Vele mensen vinden ook vandaag geen plaats in onze samenleving. Denken we maar aan de duizenden vluchtelingen aan de Pools-Wit-Russische grens, de vele honderden jongeren in het Franse Sangatte-Calais. Deuren blijven gesloten voor hen die roepen en schreeuwen om waardering en gerechtigheid. De ene administratieve dienst stuurt hen naar de andere, totdat mensen het opgeven en verloren lopen in de wirwar van het leven.

 

In deze dagen gaan ook onze wensen naar onze Belgische militairen in buitenlandse zending en naar hen hier in ons land. Moge het Licht dat in deze wereld gekomen is over jullie bestaan stralen. Geef het door en vind daarin vreugde…

Van ganser harte een gezegend en vredevol Kerstfeest!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.

Infrastructuur Antenne Noord

Sint-Kruis – Brugge

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.