Zondag 14 juli 2024: 15de zondag door het jaar

Zondag 14 juli 2024: 15de zondag door het jaar

                                                      Gezonden worden…

                                                                                                                     Marcus 6, 7-13

Elke nieuwe opgave, waarvoor een mens in het leven geplaatst wordt, vraagt om een voorbereiding. Vaak moet je praktisch een en ander leren. Misschien herinneren sommigen zich nog het begin van een stageperiode of een eerste proefles. Je kreeg allerlei tips mee om zelf de stap te wagen en om enigszins vertrouwd te geraken met de nieuwe situatie, waarin je zou terechtkomen. Doch ook innerlijk moet een mens soms een hele weg alvorens hij een nieuwe taak aandurft of een bepaald levensengagement op zich neemt. Ook de leerlingen krijgen vooraf een aantal richtlijnen mee, die én de inhoud van hun opdracht én de manier waarop het moet gebeuren, ter sprake brengen. Juist deze aandachtspunten zijn zo veelbetekenend voor ons.

Jezus zendt hen twee aan twee. Dit is niet zonder belang. In Joodse ogen was het zelfs noodzakelijk, want enkel dan kon een getuigenis als geloofwaardig beschouwd worden. ‘Samen’ worden ze uitgezonden om te verkondigen en te genezen. ‘Samen’ moeten ze de hun vertrouwde opdracht behartigen. ‘Samen’ kunnen ze elkaar tot steun en troost zijn en zo wordt hun onderlinge broederliefde een ‘prediking zonder woorden’, die onderschrijft en belichaamt wat zij in Jezus’ naam te zeggen hebben.

‘Samen’ uitgestuurd worden: dit is een eerste punt die ieder mens meekrijgt in het leven van elke dag. Wie is de broer of de zus met wie de Heer jou op weg zendt? Ben jij blij met ‘elke’ tochtgenoot die je gegeven wordt? Probeer je echt samen te werken, zodat jullie leven een teken wordt van de bevrijdende kracht van het evangelie? Op hun tocht mogen de leerlingen niets meer meenemen dan een stok en sandalen. Wie gaat nu op een dergelijke wijze op tocht? Wie zich inzet voor de verkondiging van de Blijde Boodschap hoeft niet te veel op eigen krachten te rekenen, maar moet God en de doorbraak van zijn Rijk voorrang geven. Menselijke middelen zijn gering, in vergelijking met wat de Heer zelf in het hart van iemand vermag. Zo raadt Jezus zijn leerlingen aan ‘sober’ en ‘arm’ op tocht te gaan, met het vertrouwen dat de Vader voor hen zorg zal dragen en in alles zal voorzien. Zij prediken immers niet hun eigen zaak, maar zijn slechts zaaiers op Gods akker. Zo vertelde iemand: ‘Een gezondene is als een bedelaar die aan de ander vertelt, waar brood te vinden is’.

Nikolaas-Willy Devynck o.s.b.
ere-padre en monnik Sint-Andriesabdij - Brugge

Marcus 6:7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun de macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. ‘Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.’ Hij zei verder: ‘Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.’ Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

 


 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.