Literaire zomerkroniek (deel 1)

Literaire zomerkroniek (deel 1)

Beste vrienden,

Sta mij toe u deze korte literaire kroniek van het Bisdom bij de krijgsmacht voor te stellen voor deze zomermaanden van 2021. Het wordt als een zomerlunch, een table d’hôtes met verschillende smaken, felle kleuren, bedwelmende geuren, zoete of bittere smaken.  Volgens Bernard Pivot: “Op het leesfeest eet men niet alle boeken met dezelfde eetlust, in hetzelfde ritme: met dit knabbelt men en met dat slikt men”.

De presentatie (of voorstelling ?) van  Jezus’  biografie van Jean-Christian Petitfils is een zuchtje zuurstof na die lange maanden van angst.

Deze zoektocht naar de historische Jezus bevalt opmerkelijk een uitzonderlijke mengeling van wijselijk afgewogen ingrediënten: wetenschappelijke nauwgezetheid, historische kritiek en een discrete spirituele inspiratie. Naar aanleiding van het getuigenis van Johannes laat de auteur ons Jezus, de ware mens, ontdekken of herontdekken in zijn mens-zijn, in zijn tijd en omgeving. Jezus als volbrachte schoonheid, zoals “Le Beau Christ” van de kathedraal van Strasbourg.

De uitstraling van deze wetenschappelijke en spirituele benadering dwingt ons werkelijk verder te gaan, tussen de regels door te duiken, bepaalde onuitgesproken woorden, bepaalde tegenstrijdigheden te overwinnen. Het nodigt ons uit op de weg van de goddelijkheid van Jezus. Laten wij ter illustratie van dit mooie werk letten op de geloofsbelijdenis van de Honderdman (Mc 15,39), die ons verbaast [1]; de getuigenis van Marcus: Mc 15,39 “Waarlijk, deze man was de Zoon van God!  Met  Mc 1,1 “Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God“, en vormt zo een eenheid.  J.C.  Petifils versterkt deze bekentenis door de diepzinnige aard van de acteur-getuige.  Deze man, toeschouwer en acteur, is een heiden, een Honderdman, een krijgsman die gewend is aan de dood, aan terechtstellingen, aan het lijden van de veroordeelden. Getuige van meervoudige terechtstellingen, dus zeker van de opstanden van de veroordeelden, van de vervloekingen van de gemartelde, wordt hij uitgedaagd, wordt hij als door de bliksem getroffen door deze man die bidt ten gunste van zijn beulen. Meer dan een onschuldige man, is deze koning der Joden voor deze Romein die septisch stond tegenover het Jodendom, de Zoon van God. De schreeuw van het hart, de schreeuw van welwillendheid en liefdadigheid die al onze menselijke grenzen en zekerheden doorbreekt. Het mysterie van de “Beau Christ”.

Vilain – Aalmoezenier-diaken

Ref : Petitfils, JC

Jésus

Ed Le Livre de Poche – Librairie générale française ; 2013.

EAN 13 : 9782253167495

888 pages

[1] J.A. Fitsmyer, R.E. Brown, R.E. Murphy, The New Jerome Biblical Commentary, Ed. E. Chapman, London 1992;

  1. Eynikel, E. Nood, T. Baarda, A.Denaux, Internationaal Commentaar op de Bijbel, Band 2, Uit Kok-Kampen,       2001

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.