Zondag 15 mei: zesde paaszondag

Zondag 15 mei: zesde paaszondag

Gelovigen: wereldvreemde of wereldbetrokken mensen?

                                                                                                                     Joh 14, 15-21

Hier valt een en ander over te zeggen. Je vindt in de geschiedenis en in de actualiteit voorbeelden van beiden. In het fragment uit de afscheidsrede dat wij op deze zondag beluisteren spreekt Jezus negatief over de wereld. Zij staat niet open voor de Geest van waarheid, voor de werkelijkheid van God zoals zij in de Zoon openbaar wordt. Ieder van ons kan hiermee instemmen vanuit zijn eigen ervaringen van onbegrip en vanuit de vaststelling dat vele mensen in onze maatschappij geen boodschap meer hebben aan het christendom. Het biedt hen geen houvast meer, zij vinden er geen antwoord in voor hun diepe levensvragen en het steunt op een werkelijkheid die niet eens zichtbaar is. Het bewust afwijzen van God, Kerk en geloof heeft stilaan plaats gemaakt voor een onwetendheid die gepaard gaat met een zekere oppervlakkigheid. Jonge mensen nemen geen stelling in ‘tegen’, zij zijn opgegroeid in een wereld van videoclips, soaps, games en computers, van materiële welvaart en overconsumptie en vragen zich af waartoe geloof dient. Zij weten niet eens wat het inhoudt en daarom laten zij alles wat Kerk en God betreft, gewoon over zich heen gaan.

 

Sta je als gelovige buiten dit alles? Moet de gelovige op Jezus’ bevel zich op een veilige afstand van de wereld houden? Als je naar het geheel van de evangelische boodschap kijkt dan is het antwoord ‘neen’. Jezus leeft niet ofwel in de ene of in de andere wereld. Hij is, zoals Johannes het schrijft in zijn proloog, ‘in’ de wereld gekomen, maar werd er niet aanvaard (Joh 1, 11). Hij heeft er alles voor over gehad om de wereld van God, die gekenmerkt is door een eindeloze liefde, tastbaar te maken en ingang te doen vinden bij de mensen van zijn tijd. Slechts weinigen hebben Hem begrepen en daarom belooft Hij hen zijn Geest om creatief te zoeken hoe juist in de wereld het nieuwe kiemen kan. Zij hebben zijn bezielende kracht nodig om vol te houden, ook wanneer zij tegenstroom in moeten varen. Maken wij geen gelijkaardige confrontatie mee? Zou jij je gelukkig voelen in een gelovige gemeenschap die uit reactie tegen het bestaande ongeloof zich knusjes naar binnen keert? Wanneer christenen dit zouden doen, dan zou dit getuigen van een gebrek aan geloof én in Jezus’ menswording én in zijn verrijzenis, want dankzij dit dubbele gebeuren werd ons allen een volheid van leven aangezegd, die wij uit onszelf niet kunnen bereiken. Daarom ook staat in het midden van het evangelie van deze dag: “want Ik leef en ook gij zult leven” (Joh 14, 19). Dit is onze hoop, dit is ons vertrouwen, dit is onze kracht.

 

Padre Nikolaas Devynck osb

Infra Antenne Noord

8310 Sint-Kruis-Brugge
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.