Wapenstilstand

Wapenstilstand

Oorlog en geweld. Geraken we er ooit van verlost?  Meer dan 100 jaar geleden, in 1914, brak in onze streken een oorlog uit.  Het was “den grooten oorlog” en de eerste keer dat zoveel landen vochten tegen elkaar.  Het zou niet de laatste keer zijn!  Hoewel we op 11 november vooral de miljoenen gesneuvelden en de pijn en het leed van de gewonden uit die eerste wereldoorlog herdenken ligt het leed uit die tweede wereldoorlog en andere oorlogen niet ver uit onze gedachten.

Vernieling, onnoemelijk veel doden, hertekende wereldkaarten, slagvelden vol gesneuvelden.  Oorlog toont zich soms als een oplossing in dramatische situaties, maar het is een vals antwoord en geen echte oplossing.  Oorlog voegt alleen meer vernietiging toe aan het sociale weefsel van landen en van de wereld.

Desondanks zoeken we naar een sprankel van hoop, dàt wat ons kracht geeft om door te gaan.  Komen we samen om te bidden en te bezinnen over de vrede die uit geweldloze liefde geboren wordt zoals ons door Jezus van Nazareth tweeduizend jaar geleden getoond werd.  Hij had er zijn leven voor over.  Ook vandaag worden wij uitgedaagd tot een grotere liefde.  Vrede wordt niet opgebouwd door onverschilligheid, wrok, haat of geweld.  Alleen de liefde bouwt op.

Bidden we om nieuwe kracht en vrede.

Gebed van Paus Franciscus in zijn nieuwe encycliek  ‘Allen Broeders’

Heer en Vader van de mensheid,
die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,
schenk onze harten een geest van broederlijkheid.
Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting
van dialoog, van gerechtigheid en van vrede.
Stimuleer ons om een gezondere samenleving en 
een meer waardige wereld op te bouwen, 
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.
Dat ons hart zich mag openen 
voor alle volkeren en alle naties van deze aarde,
om het goede en de schoonheid te herkennen
die U in elk van hen hebt uitgezaaid
om banden van eenheid te smeden,
van gemeenschappelijke projecten,
van gedeelde hoop.
Amen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.