Lourdes

Jaarlijks vindt in de maand mei ook de traditionele militaire Lourdesbedevaart plaats. Deze richt zich in de eerste plaats tot de actieve en gepensioneerde militairen en hun naaste familie. Zij worden uitgenodigd om in een unieke sfeer deel te nemen aan de bedevaart. De uniciteit van deze bedevaart ligt in het feit dat militairen gezamenlijk dit moment van rust en bezinning kunnen aangaan. Een ander uniek element ligt in het feit dat dit is ingebed in een internationale werking. Op het moment van de bedevaart zijn immers militairen van over de hele wereld aanwezig.
Deze bedevaart brengt ook militairen en zieken in belangeloos dienstbetoon bij elkaar. Militairen dragen dan de zieken (b.v. tijdens een kruisweg) en zetten zich voor hen in. Op die manier wordt aan hen ook de kans geboden zich mentaal en spiritueel te herbronnen en op te laden voor een nieuw werkjaar.

 

Contactadres: Elke.Purnal@Omniatravel.be