Zondag 4 december: 2de zondag van de Advent

Zondag 4 december: 2de zondag van de Advent

Tweede adventszondag – Jaar A

                                   “Vergeving vragen en ontvangen”

                                                                                             Mt 3, 1-12

Wanneer wij in de advent naar Johannes de Doper luisteren dan is het omdat hij ons oproept om een stap verder te gaan dan de mens die we vandaag zijn en om evenmin vrede te nemen met de wereld zoals wij deze nu beleven. Hij doet ons vooruitkijken,, zodat we beseffen welke weg nog voor ons ligt en we de moed vatten om stap voor stap het nieuwe in en rondom ons te laten groeien. Als man Gods laat hij ieder van ons in een spiegel kijken, zodat wij niet alleen de afstand zien tussen wat is en wat kan, maar opdat wij een zicht krijgen op de groeikansen die in elk nu-moment verborgen zijn zitten. Zo wordt ook in ons leven iets van de harmonie zichtbaar, waarover Jesaja schrijft.

 

Johannes de Doper spreekt vandaag een harde en duidelijke taal. Hij laat er geen twijfel over bestaan: zolang  de weg van de Heer niet bereid wordt en zijn paden niet worden recht gemaakt, kan Hij niet komen. Een bekering van het hart die doorwerkt tot in het dagelijkse leven is voor hem onontbeerlijk. De radicaliteit van de Doper doet ons enigszins huiveren. Vaak voltrekt de ommekeer zich slechts langzaam en gaat deze gepaard met een heel groeiproces. Je botst niet één keer op je kleine kanten, maar meermaals. Je blijft de mens die je bent en toch kan je verderop geraken. Een eerste belangrijke stap daartoe is dat je durft te ‘zien’ waar en op welke wijze je onder de maat van de liefde en van het echte mens-zijn bleef. Juist deze eerlijke kijk op zichzelf misten de farizeeën en Sadduceeën die naar de Doper kwamen luisteren. Ze waren verblind in zichzelf en keken minachtend neer op hen die in hun ogen zondaars waren. De tweede stap in dit bekeringsproces is het uitspreken van wat niet goed was, zoals ook de vele mensen deden die zich door Johannes lieten dopen. Het gebeurde “terwijl zij hun zonden beleden” (Mt 3, 6). Durf jij nog om vergeving vragen? Zoveel staat soms in de weg, je trots, je gebrek aan inzicht, je gemis aan moed. Toch bindt het mensen aan elkaar als je kan uitspreken wat je van de ander verwijderde. Vergeving vragen en vergeving ontvangen wordt daarom wel eens één van de mooiste bouwstenen van de liefde genoemd, maar vaak is het een van de moeilijkste.

 

De advent is de gunstige tijd om naar God toe te gaan. Niet om een negatieve balans op te maken van wat gebeurde, maar om dankzij zijn barmhartigheid een stap dichter te zetten naar de mens die je worden kunt. Soms ontbreekt het ons aan geloof of hebben we niet de moed om dit te doen.

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infra Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.