Zondag 18 december: 4de zondag van de Advent

Zondag 18 december: 4de zondag van de Advent

Hij geeft ons hoop

                                                                                                            Mt 1, 18-14

Het evangelie van vandaag lijkt een beetje op een uitreksel van de burgerlijke stand: naam van het kind: Jezus; ouders: Jozef en Maria; geboorteplaats: Betlehem. Wat hebben wij aan deze mededeling: daar en toen is het gebeurd? Voor sommigen kan het een geruststelling zijn, in de zin van “ons geloof berust niet op een legende, maar op historische feiten”. Voor anderen geeft het zekerheid tegenover de velen die zoeken, twijfelen of ontkennen.

Voor ons echter is er een belangrijker vraag: hoe spreekt die mens Jezus mij aan? Wat voor zekerheid heeft hij ons te bieden? Ik zou zeggen: de zekerheid van de hoop. De dingen waar wij het meest op steunen, de dingen in het leven waar het eigenlijk om gaat, die hebben alles te maken met onze hoop.

Wij allen hopen op liefde, op genegenheid en begrip in ons persoonlijk leven. Wij hopen op een betere wereld. Een wereld waarin er geen verdrukking bestaat, een wereld waarin mensen niet langer omkomen van honger, een wereld waarin je niet meer moet vragen waar nu een oorlog begint of eindigt, waar je niet langer hoort van kindermisbruik, grensoverschrijdend gedrag, schending van de mensenrechten, politieke schandalen of commerciële wanpraktijken.

Misschien is het maar een heel fijn straaltje hoop, een stille verzuchting van “was het maar anders”. Voor een groot aantal mensen is het nochtans meer: voor al degenen die zich inzetten om er iets aan te doen. Zonder hoop is alle actie nutteloos, zonder hoop zou er niets  overblijven dan berusting, zich neer leggen bij alles wat we nu als onrecht aanklagen. Wij hopen allen op iets anders. Iedereen wordt ouder, het leven, de dagen en jaren verlopen, wij gaan verder en het zou verschrikkelijk zijn als het allemaal voor niets was geweest.

Iemand heeft ons vertrouwen gegeven om ermee te beginnen: vertrouwen dat we niet tevergeefs hebben gehoopt. Vertrouwen dat onze genegenheid, onze inzet voor een betere wereld, vertrouwen dat heel ons leven, uw leven, opgenomen zijn, aanvaard, goed bevonden, voor altijd.

Er is een mens geboren, niet zomaar een mens, niet iemand die toevallig Jezus heet, ons is een redder geboren, de Messias, die ons allen verlossen wil uit het niets, uit de wanhoop.

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
8200 Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.