Zondag 5 juni: Pinksteren

Zondag 5 juni: Pinksteren

Zonder adem is er geen leven.

Het is Gods levensadem, de Heilige Geest,

die ‘Heer is en het leven geeft.’

Die Geest is werkzaam in heel de schepping,

maar wij erkennen Hem ook

als levensprincipe voor onze Kerk

en voor ons eigen leven.

Vandaag bidden wij met aandrang:

‘Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.’

Moge ons hart ontvankelijk zijn

om de goddelijke liefdeskracht in ons aan het werk te laten gaan.

 

Hieronder de wekelijkse bezinningstekst van padre Nikokaas DEVYNCK, bij de Pinksterliturgie:

 

Een nieuw begin

Hand. 2, 1-11 en Joh 14, 15-16.23b-26

 

Wanneer een bloemenknop openbarst, is het wonderlijk hoeveel verborgen schoonheid plots het daglicht ziet. Geen mens is in staat om ook maar het kleinste in de rij te creëren. Hij kan alleen maar toekijken, vaststellen en in het beste geval zich erdoor te laten grijpen. Misschien was het iets dergelijks dat de omstaanders meemaakten, toen zij op Pinksteren de leerlingen hoorden spreken in allerlei talen. Het tartte elke verbeelding en wie het gebeuren niet onmiddellijk van zich afstootte, kon niets anders dan verwonderd vragen te stellen. Wat sedert de verrijzenis verborgen in hen was gegroeid, had nu een volheid bereikt en uitte zich in vrijmoedig enthousiasme. Er was alleen overvloed aan vreugde, aan woorden en aan getuigeniskracht. Gods Geest had hen aangegrepen en deed een blije gemeenschap van mensen geboren worden, die vooral het verhaal van de levende Heer zouden vertellen. De eerste evangelisatie nam een aanvang. Je houdt er een indruk van vreugde, van overtuigd geloof en volgehouden inzet aan over.
Vandaag vieren we Pinksteren. De vreugde van Pasen is niet uitgedeind, integendeel, zij krijgt nog een sterkere invulling nu de Geest in ons komt wonen als een Helper en Trooster, als de Bron van alle gaven en het Licht van de harten. Maar… waar is het enthousiasme van het begin? Alles is zo mat geworden, mensen zijn vermoeid en mensen maken zo dikwijls de balans op van de achteruitgang. God staat meer en meer buiten het werkelijke leven. Waait de Geest nog vandaag? Deze vraag mogen wij ons stellen, maar misschien is het goed dat wij even naar onszelf kijken: geloven wij nog in deze geheimvolle kracht, die wij de Geest noemen? Zien wij, horen wij nog de tekenen, die ernaar verwijzen? In een tijd van lawaai, van overbezette agenda’s en overdreven materiële behoeften zullen wij weer gevoelig moeten worden voor het woord achter de woorden, voor het mysterie van het leven achter het wonder van de natuur, voor het waarom van onze hoop en de oorsprong van de sterke levensdrang in elke mens. Ook morgen, wanneer het feest van Pinksteren voorbij is, mogen wij blijven bidden: “Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde”.
De lezingen van deze heuglijke dag geven ons een klaardere kijk op onszelf, onze relatie met anderen en met God. De Geest brengt ons dichter bij de waarheid en leert ons bidden als kinderen tot hun ‘Abba’. Menselijke verschillen worden omgebogen tot een rijkdom aan verscheidenheid, wanneer wij Jezus’ gebod van liefde naleven. Een vreugdevol Pinksterfeest!

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis-Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.