Om en Rondom Nr 135 (Kerstnummer 2020)

(Klik op de titel)

De nieuwste editie van Om en Rondom, het tijdschrift van het Bisdom bij de Krijgsmacht, rolde begin december 2020 van de pers. Het werd een kersteditie met een boeiende inhoud, zowel Nederlandstalig als Franstalig. Abonnees vinden hun exemplaar één dezer dagen in hun brievenbus. Mocht je graag een exemplaar willen ontvangen, laat ons dan iets weten.

Mevrouw, Mijnheer,

Beste Abonnee,

Met dit kerstnummer van ons tijdschrift Om en Rondom/Regards et Rencontres loopt jaargang 2020 op zijn einde. Wij hebben jullie in twee lijvige nummers bericht over het wel en wee van de katholieke aalmoezeniersdienst binnen Defensie. Persoonlijke getuigenissen wisselden af met historische artikels, analyses van hervormingen en evoluties op nationaal vlak, werden aangevuld met weergaves van internationale congressen en plechtigheden. In dit coronajaar was er minder aanbod van lokale en regionale activiteiten. Er werd gegeven de coronamaatregelen meer ingezet op digitale contacten en skype-samenkomsten.

Terwijl in dit kerstnummer hoopvol wordt uitgekeken naar de volgende militaire Lourdesbedevaart in 2021, moeten wij jammer genoeg meedelen dat deze bedevaart zoals hij al vele jaren gekend is, toch niet zal doorgaan. De Franse minister van Defensie staat de organisatie niet toe wegens Covid-19. Het Franse Lourdesbedevaartcomité hoopt op een mini-bedevaart die zou bestaan uit beperkte delegaties van elk deelnemend land. Wij houden jullie op de hoogte.

Mogen wij vragen om voor het volgende jaar 2021 het abonnementsgeld van 10 Euro over te schrijven op rekening BE37 0000 8460 6228 van de VZW Bisdom bij de Krijgsmacht. Dank voor jullie blijvende interesse in het reilen en zeilen van de katholieke aalmoezeniersdienst binnen Defensie. Wij blijven verbonden met elkaar, ook in gebed, zeker in deze moeilijke tijd van corona waar de sociale contacten danig beperkt worden, juist uit respect voor elkaar. Wij duimen er voor dat de Covid-19 storm in 2021 gaat liggen. Zo hopen wij elkaar opnieuw te ontmoeten op velerlei wijzen en niet louter en alleen via ons tijdschrift Om en Rondom/Regards et Rencontres.

Ik wens jullie nu al in naam van ons redactieteam een Zalig Kerstfeest en een gelukkig coronavrij 2021.

Van harte,

Keep safe,

Padre Johan Van Den Eeckhout

Katholiek Opperaalmoezenier bij Defensie