Derde zondag van de Advent: Gaudete-zondag

Derde zondag van de Advent: Gaudete-zondag

De 3de zondag wordt ook wel Gaudete-zondag genoemd, naar het woord uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi die dan wordt voorgelezen: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde.’ (Brief aan de Filipppenzen 4:4). De nadruk ligt op de zekerheid en het vertrouwen dat God nabij is. Deze Gaudette-zondag is dus de zondag van de vreugde:

vreugde omdat de Messias nu heel dichtbij is,

vreugde bij de Vader die zich verheugt in ieder van ons,

vreugde bij ons als een getuigenis van ons doopsel met de Heilige Geest,

vreugde voor al onze broeders en zusters met wie wij ons verbonden weten.

Brief van Paulus aan de christenen van Filippi (Fil 4, 4-9):

“Verheug u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheug u!  Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.  En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Tenslotte, broeders, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En breng in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.”

De 3de kaars van de adventskrans wordt aangestoken. Deze kaars is roze, de kleur van de vreugde, de combinatie ook van paars en wit.

Op de 3de zondag van de advent wordt traditioneel een omhaling gedaan voor Welzijnszorg, een organisatie die strijdt tegen het onrecht van armoede (www.welzijnszorg.be).

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.