Om en Rondom nr. 129 (verschenen okt. 2017)

 

Inhoud Om en Rondom nr.129

4 Editoriaal – Editorial: opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout

6 Gebed – Prière: Didier Van Thorre

7 Openingsartikel – En guise d’ouverture: Interview met   opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout

14 Het Leven – La Vie: 200 ans d’aumônerie militaire catholique à l’Armée belge en quelques chiffres

16 Het Leven – La Vie: Voorjaars-Korpsdagen bij onze  Nederlandse collega’s.

18 Het Leven – La Vie: Van Mali tot in Jordanië… (Impressies van een padre op buitenlandse missie, Eric Pétré)

22 Het Leven – La Vie: Interbellum 1919 – 1939

24 Het Leven – La Vie: WHI gaat van start – Le WHI sur les rails

26 Het Leven – La Vie: Tentoonstelling “Dienaars van God tijdens de Grootte Oorlog” op verplaatsing in Ieper

35 Sectoren – Secteurs: JoB-dag te Dendermonde op 16 februari 2017

37 Sectoren – Secteurs: KOOG-studiedagen in Ename en Boechout

41 Sectoren – Secteurs: Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Forum vergadering 03 december 2016

43 Voor u gelezen – A livre ouvert

48 In memoriam: Jan KEUNEN (27-02-2017) – Patrick D’HAENENS (7-03-2017) – Georges HERREGODS (11-03-2017) –  André VANDEN NEST (29-04-2017)

EDITORIAAL

 

Dit zomernummer van Om en Rondom/Regards et Rencontres mag jullie opnieuw nieuws brengen betreffende het reilen en zeilen van de katholieke aalmoezeniersdienst binnen Defensie. Het is een mix geworden van actuele inzet en activiteiten en zaken die verwijzen naar het verleden.

Zo is de expo ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’ die vorig jaar te bezichtigen was in de hoofdkerk van het legerbisdom Sint-Jacob op de Koudenberg in Brussel, nu neergestreken in de Sint-Maartenskathedraal van Ieper. Tijdens de vernissage die plaats vond op 16 juni 17, hield Alexander De Clercq, voorzitter van de ‘VZW Vrienden van de Sint Maartenskathedraal Ieper’ de openingstoespraak. Deze is verderop in dit nummer te lezen samen met de toespraak die padre Erwin Vilain, bezieler van het project, hield omtrent de inhoud en de structuur van de expo.

Een korte geschiedenis van 200 jaar katholieke aalmoezeniersdienst aan de hand van historisch onderzoek door ere-Lt-Kol Jean-François Van Caulaert sluit aan bij de periode voor, tijdens en na de Groote Oorlog.

De recente evoluties binnen de aalmoezeniersdienst zijn terug te vinden in een interview dat Jacques Zeegers afnam van opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout. Het verscheen eerder in Pastoralia, het tijdschrift van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Actuele operationele inzet in Mali en Jordanië krijgt een concreet gelaat in het verslag dat padre Eric Pétré maakt van zijn aanwezigheid onder militairen op missie.

Padre Luc Carré laat ons delen in het nieuwe vormingsconcept voor aalmoezeniers dat verloopt in samenwerking met de Nederlandse katholieke geestelijke verzorging.

Betty De Lanoeye informeert ons over het nieuw opgerichte War Heritage Institute en nodigt uit om een nieuwe tentoonstelling in het Instituut voor Veteranen ‘Het interbellum’, te bezichtigen.

JOB en KOOG blijven actief. De verslagen van padre Annie Walscharts en Steve Maertens laten ons delen in de thema’s die heel wat vrijwilligers en onderofficieren samen brengen. Steve getuigt tevens van zijn kennismaking met het IPB, waar hij als nieuwe vertegenwoordiger van het Bisdom van de Krijgsmacht deel van uitmaakt.

Wij sluiten dit nummer af met enkele boekbesprekingen en een in memoriam van recent overleden ere-aalmoezeniers.

Tot slot willen wij als redactie nogmaals ere-hoofdaalmoezenier Philip Oers bedanken die gedurende vele jaren giften inzamelde voor het ‘Bisdom van de Krijgsmacht’. Er werd een abonnement van ons tijdschrift aan gekoppeld.

Uit erkentelijkheid voor de gedane giften is aan ‘de vrienden van het Bisdom bij de Krijgsmacht’ in 2016 een gratis abonnement aangeboden op het tijdschrift. Nu padre Oers gestopt is met zijn monnikenwerk, wordt voortaan 10 Euro gevraagd voor een abonnement.

Wij wensen jullie veel leesgenot!