Zondagsgebed

(Klik op de titel)

Bij de 4de zondag in de veertigdagentijd:

Al had ik duizend levens

Hier ben ik, Heer.Ik geef U mijn ziel en mijn lichaam met heel mijn hart,uit dankbaarheid voor de talloze, onmetelijke weldaden en alle gunsten,die ik […]

Vierde zondag van de vasten: Johannes 3,14-21

Het Woord van God:

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: ‘De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie […]

Derde zondag van de vasten: Johannes 2,13-25

Het Woord van God:

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; […]

Vastenbezinning met padre Thierry Vander Poelen (2)

Klik op de titel om de 2de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

Tweede zondag van de vasten: Marcus 9,2-10

(Klik op de titel)

Het Woord van God:

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken […]

Vastenbezinning met padre Thierry Vander Poelen (1)

(Klik op de titel)

Klik op de titel om de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

[…]

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit (deel 6)

(Klik op de titel)

Voorbereiding op competitie met Georges Clémenceau en boek der Spreuken:

“Je moet eerst weten wat je wilt, dan moet je de moed hebben het te zeggen, dan heb je de energie nodig het te doen” (Georges Clémenceau)

[…]

Eerste zondag van de Veertigdagentijd: Marcus 1,12-15

Het Woord van God:

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea […]

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd

(Klik op de titel)

Christenen laten zich tekenen met een askruisje, dat herinnert aan de eindigheid van het leven.

Aswoensdag is het begin van een weg van veertig dagen die ons bij het Paasmysterie zal brengen.

U geeft ons de kans, […]

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit (deel 4)

(Klik op de titel)

Coaches van de week: Heilige Paulus en Bonaparte

“Het is met de moed als met de liefde, hij verlangt hoop als voedsel” (Napoleon Bonaparte)

Dit voedsel is verborgen  bij Heilige Paulus :

“ Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft” […]