Auteur: Didier Van Thorre

Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning, zal er een plechtige afsluitingsceremonie van het Jaar van de Rechtvaardigen plaats vinden op 9 november 2022 in de kathedraal van het Bisdom  bij de Krijgsmacht, de kerk Sint-Jacob-op-Koudenberg De ceremonie wordt door de katholieke aalmoezenierdienst georganiseerd,...

Ik en mezelf                                                                                          Lc 18, 9-14 In het evangelie van deze week treden opnieuw twee contrastfiguren naar voor, ditmaal een Farizeeër en een tollenaar. Beide mannen staan in de joodse samenleving, ver van elkaar verwijderd. Farizeeën leven als modelgelovigen. Zij onderhouden de Wet met een uiterste...

"Verschaf mij recht!"                                                                                              Lc. 18, 1-8 Een weduwe gaat een rechter opzoeken. Een vreemde ontmoeting. De rechter wordt 'onrechtvaardig' genoemd, wellicht omdat hij bekend staat als iemand die gemakkelijk omkoopbaar is. De vrouw is arm. Zij kan geen aanspraak maken op een of ander voorrecht. Zij...

Rein en onrein                                                                                        Lc 17, 11-19 Melaatsheid was een van de ziekten in Jezus' tijd, waarrond een sterke taboesfeer hing. Wie ermee besmet was, moest in afzondering leven en zich op veilige afstand houden van wie gezond was. Het menselijk lijden dat hierdoor ontstond, werd nog...

De rijke man met vele namen                                                                                                      Lc 16, 19-31 Het is niet moeilijk om de parabel van de arme Lazarus en de rijke man over te plaatsen naar de realiteit van vandaag. De hongerfoto's uit de derde wereld kennen we. Aan voorbeelden...

INHOUD  Om en Rondom nr. 131   * Editoriaal – Editorial:  voorwoord van het redactieteam * Spiritualiteit – Spiritualité:  Bezinningstekst: Leer het van de zee! - Texte de méditation : Inspire-toi de la Mer ! * Het leven – La vie:   Homélie du cardinal De Kesel – Homilie...