Om & Rondom

In de schoot van de Katholieke Aalmoezeniersdienst wordt ook aan Vlaamse zijde een tijdschrift uitgegeven. Dit tijdschrift wordt verstuurd naar de leden van JoB en KOOG, en andere militairen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Het tijdschrift wordt ook verspreid buiten Defensie.

Het tijdschrift heeft tot doel militairen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de aalmoezeniersdienst en Defensie in het algemeen. Dit gebeurt in verschillende vormen. Er zijn in de eerste plaats de geledingen (JoBKOOG en Echo) die elk een vaste plaats hebben in het tijdschrift om hun programma’s bekend te maken, maar ook om verslagen van hun werking en uitnodigingen voor evenementen te publiceren. Daarnaast heeft ook de aalmoezeniersdienst zelf een grote inbreng in de inhoud van het tijdschrift. Enerzijds verzorgt de dienst zelf artikels en verslagen allerhande en tracht hij bij tijd en wijle in te spelen op de actualiteit met een opiniestuk. Anderzijds is er ook een vaste boekenrubriek en worden de lezers op de hoogte gehouden van de werking van de aalmoezeniersdienst in een samenvattende ‘kroniek’, als vaste afsluiter van het tijdschrift. Bovendien worden ook interessante publicaties van buitenaf aangetrokken omwille van hun relevantie voor het beoogde publiek.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-9.png

Abonnementen: 10 Euro

Rekeningnummer:

Mogen wij vragen om het abonnementsgeld van 10 Euro over te schrijven op rekening:

BE37 0000 8460 6228 van de VZW Bisdom bij de Krijgsmacht.

Par ailleurs, pouvons-nous dès à présent vous demander de vouloir bien verser le montant de votre abonnement, soit la somme de 10 euros sur le compte:

BE37 0000 8460 6228 de l’asbl Diocèse aux Forces Armées.

Artikelen