WEB-PMI 2021

Jaarlijks vindt in de maand mei ook de traditionele militaire Lourdesbedevaart plaats. Deze richt zich in de eerste plaats tot de actieve en gepensioneerde militairen en hun naaste familie. Zij worden uitgenodigd om in een unieke sfeer deel te nemen aan de bedevaart. De uniciteit van deze bedevaart ligt in het feit dat militairen gezamenlijk dit moment van rust en bezinning kunnen aangaan. Een ander uniek element ligt in het feit dat dit is ingebed in een internationale werking. Op het moment van de bedevaart zijn immers militairen van over de hele wereld aanwezig.
Deze bedevaart brengt ook militairen en zieken in belangeloos dienstbetoon bij elkaar. Militairen dragen dan de zieken (b.v. tijdens een kruisweg) en zetten zich voor hen in. Op die manier wordt aan hen ook de kans geboden zich mentaal en spiritueel te herbronnen en op te laden voor een nieuw werkjaar.

De internationale militaire Lourdesbedevaart 2021 zal wegens de coronapandemie niet doorgaan op de traditionele en grootschalige wijze waarop deze bedevaart al tientallen jaren gekend is. In Frankrijk heeft de Franse minister van Defensie toegestaan dat er van 21 tot 23 mei 2021 een beperkte militaire Lourdesbedevaart zal doorgaan met Franse aalmoezeniers en pelgrims, militairen en een twaalftal gewonden en/of mindervaliden. De militaire Attachés zullen hun respectievelijke land vertegenwoordigen in Lourdes. Er worden geen buitenlandse deelnemers toegelaten: dus geen militaire bedevaart vanuit België in 2021. Er kan wel digitaal deelgenomen worden aan een aantal plechtigheden tijdens de PMI 2021, aangezien er live-uitzendingen komen van de vieringen via het internet en de sociale netwerken. Het thema van deze bedevaart is: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

Voici le lien vers le site du Diocèse aux armées qui vous permettra de suivre en direct les différents événements du WEB-PMI: https://dioceseauxarmees.fr/pelerinage-militaire-international/web-pmi-du-21-au-23-mai-2021-a-lourdes/

WEB-PMI du 21 au 23 mai 2021 – Diocèse aux Armées françaisesWEB-PMI du 21 au 23 mai 2021. Dans le contexte actuel du COVID 19, le 62ème Pèlerinage Militaire International est reporté à mai 2022. Cependant, nous vous proposons pour 2021 de vivre un WEB-PMI les 21-22-23 mai 2021, sous deux formes possibles : P1 : Venir à Lourdes. P2 : Participer depuis chez vous. Affiche.dioceseauxarmees.fr

Je vous prie également de trouver ci-joint le programme du WEB-PMI précisant les cérémonies qui seront retransmises en direct.Pour rappel, la cérémonie d’ouverture se déroulera à la Grotte à 9h15.
Bien respectueusement,

CASP Alix LUCAS

Direction du Pèlerinage Militaire International (PMI)
20bis, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 PARIS
01 53 63 06 16

Meer informatie ook op Facebook: Army Chaplaincy Belgium.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-5.png

Programme :
> Vendredi 21 mai 2021:
– 09h15 – 09h45 : Cérémonie de Bienvenue (Prairie)
– 10h00 – 11h00 : Messe (Grotte)
– 11h15 – 12h00 : Photos (Esplanade)
– 14h30 – 16h00 : Catéchèse pour les Catéchumènes (Chapelle Notre Dame)
– 14h30 – 17h00 : Chemin de Croix par groupe linguistique (Espelugues)
– 15h30 – 16h30 : Chapelet (Grotte)
– 17h00 – 18h00 : Sacrement des Malades (Ste Bernadette)
– 21h00 – 22h30 : Exposition du Saint Sacrement + Sacrement de la Réconciliation (Ste Bernadette)

> Samedi 22 mai 2021:
– 09h00 – 10h00 : Regroupement des Catéchumènes (Chapelle Notre-Dame)
– 10h00 – 11h00 : Messe de l’Initiation Chrétienne des Adultes (Ste Bernadette)
– 15h00 – 16h30 : Conférence
– 17h00 – 18h30 : Procession Eucharistique (Sanctuaire)
– 21h00 – 22h30 : Procession Mariale (Sanctuaire)

> Dimanche 23 mai:
– 09h30 – 11h30 : Messe Internationale (St Pie X)
– 11h30 – 12h00 : Clôture du WEB-PMI 20.21, Annonce du 62e PMI (St Pie X)

Renseignements

Tél. : 05 62 42 20 08
Site Internet : Visiter le site