Auteur: Didier Van Thorre

Augustus 1914, de vijand valt België binnen. Vele ‘dienaars van God’, priesters, zusters, seminaristen, monniken, leken, geestelijken van andere godsdiensten: ze vervullen hun specifieke taak in de verdediging van het Vaderland: als aalmoezenier, brancardier, verpleegkundige, soldaat. Het Bisdom van de Krijgsmacht wil met deze tentoonstelling het...

PMI Lourdes 2016 Inschrijvingsformulier Bulletin d'inscription De Internationale Militaire Lourdesbedevaart 2016  gaat door van vrijdag 20 MEI tot en met zondag 22 MEI. Inschrijvingsformulieren en inlichtingen kunnen bekomen worden via Omnia Travel Leuven : vragen naar Elke PURNAL (016/24 38 37). De bedevaart naar Lourdes kan via verschillende transportmiddelen...