Auteur: Didier Van Thorre

Maria, Moeder vol genade, sterker dan anders, verbinden wij ons met elkaar in deze mooie meimaand, met U en met Uw Zoon.   Neem ons dan bij de hand, en breng ons bij Jezus. Hem willen wij beminnen en volgen zoals U. Verbind ons als broers en zussen, en open ons hart voor God die een...

                                                                                               Handelingen 4, 32-35: Lucas schetst een portret van de eerste kerkgemeenschap                                                                    ...

Jezus leeft en is bij ons.                                                                                                    Marcus 16, 1-8 Staande in het donker steekt de priester in de paasnacht de paaskaars aan en op de jubelende aanhef 'Lumen Christi - Licht van Christus' antwoorden wij zingend: 'Deo gratias - Heer, wij danken U'. De stilte van...