PMI LOURDES 2022

Van vrijdag 13 tot zondag 15 mei 2022 vindt de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats.

Deze week (4 tot 7 oktober 2021)  vindt in Zwitserland de CIP plaats (Conférence internationale préparatoire au PMI lourdes 2022 ):

Bienvenue – Pelerinage Militaire International Lourdes (pmilourdes.ch)

De Belgische delegatie bij deze internationaal voorbereidende conferentie wordt vertegenwoordigd door opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT en adjunct-directeur Ere-Kol Pierre FRENAY.

Het Belgische Lourdesbedevaartcomité van het Bisdom bij de Krijgsmacht houdt een eerste vergadering op dinsdag 26 oktober 2021 in Brussel.