Auteur: Didier Van Thorre

Welke zoon ben jij?                                                                                                  Mt 21, 28-32 Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk...

Welke zoon ben jij?                                                                                                  Mt 21, 28-32 Niets is vervelender dan om te gaan met mensen van wie je niet goed weet wat ze denken en beogen. Wanneer alles om het even is, geraak je niet ver en is er geen echte dialoog mogelijk. Even moeilijk...

Samen werken in de wijngaard van de Heer                                                                                                            Mt 20, 1-16a Gewoonlijk sympathiseren wij met de werkers van het eerste uur die naar onze normen onrechtvaardig behandeld worden. Zij krijgen hetzelfde uitbetaald als de laatst-aangeworvenen,...

                                                Van harte vergiffenis schenken                                                                                                           Mt 18, 21-35 Waar mensen samenleven en samenwerken wordt men ongetwijfeld geconfronteerd met elkaars tekortkomingen. Geen enkele gemeenschap is vrij van kleinmenselijke problemen zoals misverstanden door verkeerd ingeschatte interpretaties, antipathieën en vooroordelen, onderlinge rivaliteiten, een gebrek aan aandacht voor mensen die...

Vergeef mij, maak mijn hart bereid                                                                                                      Mt 18, 15-20 De mens Jezus van Nazaret, is Gods mooiste gave aan de mensheid. In Hem "is het leven verschenen, het eeuwige leven dat bij de Vader was" (Jo, 1, 2). Zijn optreden...

Dit jaar wordt de jaarlijkse AMI (Apostolat Militaire International)- conferentie georganiseerd door de Belgische Katholieke Aalmoezeniersdienst, meer bepaald in het DPC (Diocesaan Pastoraal Centrum) te MECHELEN, vanaf zondag 10 september 2023 tot vrijdag 15 september 2023. Een gedetailleerd programma is terug te vinden op de website van AMI: 2023...

Tussen verliezen en winnen                                                                                                               Mt 16, 21-27 De spanning die Jezus' optreden teweegbrengt, vooral in religieuze kringen, heeft een grote weerslag op het leven van Hemzelf en van de leerlingen. Hun toekomst wordt niet alleen bedreigd. Zij worden ook zelf voor andere keuzes geplaatst, die meer...

Als je Jezus bij zijn Naam durft noemen.                                                                                                         Mt 16, 13-20 Iemand leren kennen, vraagt tijd. Het is een groeiproces dat zich voltrekt doorheen allerlei gemeenschappelijke ervaringen, ontmoetingen en gesprekken. Je kan het ook een cirkelbeweging noemen, waarbij mensen steeds dichter bij elkaars persoonskern komen. De...