Om en Rondom nr. 128 (verschijnt eind januari 2017)

Inhoud Om en Rondom nr. 128

4 Editoriaal Editorial

6 Het Leven – La Vie 

6 Aartsbisschop Jozef De Kesel wordt kardinaal

8 Intronisatieviering Mgr. Jozef De Kesel als Bisschop bij de Krijgsmacht

Célébration de l’intronisation de Mgr. Joseph De Kesel comme évêque aux Forces Armées

12 Homilie uitgesproken door Mgr. De Kesel – Homélie de Mgr. De Kesel

14 Benoemingsbrief J. De Kesel april 2016

16 Pèlerinage Militaire International 2016

20 Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog

Découvrir l’exposition “Hommes de Dieu dans la Grande Guerre”

21 Toespraak opening Expo 14-18 Brussel Sint-Jacob 9 juni 2016

23 Toespraak Mgr. De Kesel – Opening Expo 14-18 Sint-Jacob 9 juni 2016

25 Concept en bedoeling

29 Historische duiding – Synthese historique

32 Overzicht tentoonstelling – Aperçu de l’exposition

51 Nieuwe legeraalmoezenier Luc Carré stelt zich voor

53 AMI 2016 in Nederland

58 Nieuwe documentaire: De Rwanda-Veteranen aan het woord

Nouveau documentaire: Les Vétérans du Rwanda à l’honneur

59 Gebed – Prière

63 Sectoren – secteurs 

60 JoB-dag te Zeebrugge op 10 mei 2016

61 KOOG-studiedagen in Antwerpen en Westmalle

65 Voor u gelezen – A livre ouvert

 63 Jij bent mijn engel (Anselm GRÜN)

64 Luisteren naar Gods Woord (Emilio GRASSO)

65 Kruisweg van de liefde (Kris GELAUDE)

 66 Spiritualiteit – Spiritualité 

66 FUELING: olie voor je leven! (aflevering 8)

71 In memoriam: Louis Vereecke (+ 16/09/2016)

 EDITORIAAL

De periode rond Kerstmis en nieuwjaar biedt mensen elk jaar de kans om goede wensen te delen met medemensen. Of het nu familieleden en vrienden betreft, of werkrelaties en commerciële contacten, telkens komt een positieve boodschap van vrede en een mooie toekomst, van geluk en een goede gezondheid, van geslaagde relaties en een fijne werkomgeving, boven drijven. Wij sluiten ons hier als redactieteam van ‘Om en Rondom – Regards et Rencontres’ graag bij aan en wensen jullie, beste lezers, een gelukkig nieuwjaar. Mag jullie hoop en verlangen, jullie welzijn en geestelijke veerkracht, jullie vertrouwen en geloven, ook in dit nieuwe jaar verder gestalte krijgen en bijdragen tot meer menselijkheid en een gezonde leefomgeving thuis, in de kazerne, op opdracht en missie, waar ook ter wereld.

Tussen de vele wensen door komt ook dit nieuwe nummer van ons tijdschrift dat het reilen en zeilen van de Katholieke aalmoezeniersdienst binnen Defensie beschrijft. 2016 was een rijk gevuld jaar en dat komt tot uiting in de teksten en verslagen. Monseigneur De Kesel, intussen kardinaal De Kesel, nam bezit van zijn bisschopszetel als legerbisschop op 27 april 2016 in de hoofdkerk van het legerbisdom Sint Jacob op de Koudenberg te Brussel. De bulle die zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel kenbaar maakte bevat ook zijn benoeming tot legerbisschop, wat wijst op het belang dat de Heilige Stoel hecht aan de opgerichte legerbisdommen. De tekst van de bulle, alsook de homilie die Monseigneur uitsprak tijdens de intronisatieplechtigheid, samen met het welkomst- en dankwoord van de opperaalmoezenier, zijn verderop terug te vinden.

De Lourdesbedevaart bracht opnieuw heel wat jongeren uit de Koninklijke School voor Onderofficieren en de Koninklijke Militaire School samen. Pastoraal medewerker Laurent Segers brengt verslag uit van dit unieke gebeuren dat plaats vond rond het weekend van 22 mei 16.

In het kader van de herdenkingen rond de ‘Groote Oorlog’ opende Mgr. De Kesel in zijn hoedanigheid van legerbisschop de tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’ op 9 juni 16 in Sint Jacob op de Koudenberg te Brussel. Een verslag van deze opening en een weergave van de banners die tot 2 oktober 2016 te bezichtigen waren in de militaire kerk, over de inzet van priesters, zusters, seminaristen, monniken, leken, geestelijken van andere godsdiensten die als aalmoezenier, brancardier, verpleegkundige, soldaat hun specifieke taak in de verdediging van het Vaderland vervulden, is in het dossier ‘expo 14-18’ opgenomen.

Over de pastorale inzet van aalmoezeniers vandaag ten dienste van militairen en burgers binnen Defensie, valt een getuigenis van de nieuwe aalmoezenier van Leopoldsburg, padre Luc Carré, die er padre Harry Hesius heeft opgevolgd die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Padre Annie Walscharts brengt verslag uit van het congres Apostolat Militaire International dat dit jaar plaats vond in Vught (Nederland). Een weergave van de vormingsdagen van JOB en KOOG mogen niet ontbreken, terwijl de boekbesprekingen van pastoraal medewerker Peter Ausloos uit Saffraanberg, ons kunnen helpen de winterse avonden met een goed boek door te brengen. Hij opent ook dit nummer met ‘Olie voor je leven’ zodat het nieuwe jaar op aangename wijze wordt ingezet.

De redactie wenst jullie allen veel leesgenot!