PMI Lourdes 2023

Internationale militaire Lourdesbedevaart mei 2023

 

Van donderdag 11 tot zondag 14 mei 2023 vindt de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats.

 

In de eerste week van oktober 2022 vond in Dublin (Ierland) de CIP plaats (Conférence internationale préparatoire au PMI lourdes 2022 ):

De Belgische delegatie bij deze internationaal voorbereidende conferentie werd vertegenwoordigd door opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT en adjunct-directeur Ere-Kol Pierre FRENAY.

Het Belgische Lourdesbedevaartcomité van het Bisdom bij de Krijgsmacht hield een eerste voorbereidende v0ergadering op dinsdag 18 oktober 2022 in Brussel, gevolgd door een tweede vergadering op vrijdag 9 december 2022.

 

Het thema van de militaire Lourdesbedevaart in 2023 luidt:

 

“Laat ons hier een kapel bouwen!”

 

Wie interesse heeft voor deze Lourdesbedevaart en meer info wenst te ontvangen, e-mailen naar: didiervanthorre@hotmail.com

 

► Inschrijvingen en verdere info gebeuren via reisbureau OMNIA TRAVEL (contactpersoon = Elke PURNAL): Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.

E-mail: bedevaarten@omniatravel.be – Tel. 016/24 38 37

Klik op onderstaande LINK om het inschrijvingsformulier te openen:

PMI Lourdes 2023 Inschrijvingsformulier Bulletin d’inscription