Zondag 30 oktober: 31ste zondag door het jaar

Zondag 30 oktober: 31ste zondag door het jaar

Van hart tot hart    

                                                                                                         Lc 19, 1-10   

Het gebeurde heel dikwijls dat Jezus ‘onderweg’ mensen ontmoette. De meeste van hen kennen wij niet bij name, behalve enkele zoals de blinde Bartimeüs en hier Zacheüs de tollenaar. Zacheüs is een ondernemend man. Hij kiest het zekerste voor het onzekere en klimt in een boom om Jezus toch maar te ‘zien’. Hij stoort zich niet aan de menigte die hem omringt en maakt zich van haar los omdat hij in die wondere man uit Nazaret iets meer ‘gezien’ heeft dat de innerlijkheid van zijn hart raakt.

 

De inzet van Zacheüs wordt rijkelijk beloond. Hij krijgt Jezus te zien, maar juist dan neemt Deze het initiatief over. De enkele woorden die gesproken worden, laten het mooiste dat in Zacheüs leeft ontwaken. Hij wordt een ‘andere’ mens, een ‘nieuwe’ mens die straks zal delen van wat hij bezit en zal teruggeven wat hij zich te onrechte heeft toegeëigend. Wanneer Jezus de tollenaar aankijkt en toespreekt, dan ontmoet Hij hem van hart tot hart. Hij mag bij Hem te gast zijn, zoals hij is. Er valt geen enkel woord van verwijt, er wordt geen bilan gemaakt over het verleden. Er zijn enkel begrijpende ogen die het nieuwe laten geboren worden. Herken je hierin niet het diepe geheim van beminnen en bemind worden? Wat liefde tussen mensen vermag, is niet te voorspellen, nog minder vast te leggen. Je betreedt immers de weidse ruimte van gratuïteit, van de dankbaarheid en de gave van zichzelf. Je put uit een niet te stillen bron van kracht en levensmoed en je weet dat heel je broze menselijke liefde gedragen wordt door God, die de liefde zelf is. Naar dit alles gaat Zacheüs op zoek en blijkbaar heeft hij zoveel gevonden, dat hij in staat is om weg te geven wat hij terecht of ten onrechte heeft verworven. Zo neemt deze tollenaar je mee op die wondere weg van God naar het hart van de mens en leert hij je dat geloven tegelijk eenvoudig én moeilijk is. Door deze zekerheid geeft hij je mee: wie je ook bent of wat er ook gebeurt, altijd is er een thuishaven, waar je te gast mag zijn.

 

Deze ontmoeting mag je ook een roepingsverhaal noemen, al neemt het een andere wending dan gewoonlijk. De man laat niet alles achter en sluit zich niet aan bij de groep leerlingen. Wel neemt hij als tollenaar een aantal radicale beslissingen die een verregaande invloed hebben op zijn persoonlijk leven en op zijn relatie met de anderen. Hij heeft ervaren wat Jezus getuigt over Zichzelf: “Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was” (v.10).

 

Padre Nikolaas Devynck o.s.b.
Infrastructuur Antenne Noord
Sint-Kruis - Brugge

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.