JoB – Jonge Beroepsvrijwilligers

JoB (Jonge Beroepsvrijwilligers) werd in 1978 opgericht binnen de Katholieke Aalmoezeniersdienst, als antwoord op heel wat problemen bij de jonge tijdelijke en beroeps-vrijwilligers. JoB wil samen met hen, vanuit een christelijke inspiratie, nadenken over de verschillende facetten van het leven als mens, militair en christen.

Het is intussen een hechte groep geworden, waar lief en leed, vreugde en vriendschap met elkaar worden gedeeld. Die jonge mensen van toen, komen nog steeds en brengen met plezier jonge en minder jonge collega’s mee.

Ieder jaar worden 4 vormingsdagen georganiseerd. De thema’s zijn zeer verschillend en kunnen gaan van specifiek aan het leger gelinkte onderwerpen (stress op het werk, burn out, humanitaire zendingen, herstructurering), over politiek getinte onderwerpen (werking van kamer en senaat, het Vlaams en het Europees Parlement) tot meer algemene thema’s (weekendongevallen, drugspreventie, kansarmoede, spiritualiteit).

Deze vormingsdagen kunnen gekoppeld zijn aan een bezoek dat betrekking heeft tot het thema (b.v. Poverello, de verschillende Parlementen, Breendonk, Canada War Museum).

 

11/02: Antwerpen Voorstel: bezoek MAS + spreker Aaron Malinsky   13/05: West-Vlaanderen Voorstel: geleid bezoek Torhout + kasteel van Wijnendale (hoofdkwartier Koning Leopold III in mei 1940 en plaats waar het gesprek plaatsvond tussen de Koning en zijn ministers die later zal leiden tot de koningskwestie)   23/09: Limburg Voorstel: Gallo-Romeins museum...

* Dinsdag 15 februari 2011 KMS + legermuseum (spreker NIOOO) * Dinsdag 03 mei 2011 Mechelen (problematiek rond levenseinde: sterven en stervensbegeleiding) * Dinsdag 09 augustus 2011 Aviflora (Job familiedag) * Dinsdag 13 december 2011 Aviflora (kerstfeest)...

Dinsdag 9 februari 2010: Abdij van Gistel: Bezinning rond Valentijn + uitleg legende St. Godelieve + rondleiding in de Abdij Dinsdag 27 april 2010: Domein van Bokrijk: verleden, heden en toekomst + bezoek aan het domein Dinsdag 10 augustus 2010: JOB-P-dag met gepensioneerden + VOP-ers: Zeebrugge Dinsdag 21...

Job had een beklijvende vormingsdag over het leven na een verkeersongeval. In het volgende nummer van Om en Rondom komt daar een uitgebreid verslag over. Iedereen kan alvast nu reeds een kijkje nemen door via google de naam Sabine Cocquyt in te tikken. Via de links op haar...

Dinsdag 10 februari 2009: Plaats: Dep Vmg 6A te Brasschaat Thema: crisisteam N.O.H. Rondleiding in het museum en bezoek aan de oude voertuigen. Dinsdag 21 april 2009: Plaats: Abdij van Zevenkerken, bij Pater Nicolaas. Lourdesbedevaart: 15-16-17 mei 2009. Dinsdag 11 augustus: JoB-P-dag: we bezoeken Gent Dinsdag 6 oktober 2009: Plaats: Westakkers St. Niklaas. Thema: De stille...

JoB-dag 2007 18 december - Ieper: Thema: Respect en eerbied voor mensen met een mentale en/of fysische handicap Kerstviering ten voordele van onder andere Duin en Polder. JoB-dagen 2008 12 februari - Brasschaat: Deze JoB-dag is afgelast omwille van onvoorziene omstandigheden! 8 april - Evere-Zuid: Thema: Werking van en bezoek aan het Vlaams...

JoB-dagen 2006 17 oktober Koksijde: Het leven op het 40° smaldeel op de basis van Koksijde. 19 december Boechout: Kennismaking met Wereld Missie Hulp. Kerstviering ten voordele van WMH. JoB-dagen 2007: Jaarthema: Respect, eerbied en verdraagzaamheid. 13 februari Leopoldsburg: respect en verdraagzaamheid binnen het gezin tijdens en na een humanitaire zending...

PROGRAMMA JOB 2005-2006 2005 Dinsdag 19 april 2005: Mess Antigoon Antwerpen thema: nederigheid en vriendschap Bezoek aan Fort van Breendonk Dinsdag 27 september 2005: Koninklijke Militaire School Adjunct Inspecteur-Generaal G. Dewulf Adjunct van Generaal Lejoly zal spreken over IGM Cdt. Himpens zal ons rondleiden Dinsdag 13 december 2005: Kerstviering ten voordele van de vierde wereld...