Telex

Van gedaante veranderen                                                                                              Gen 22, 1-18 en Mc 9, 2-10 Het evangelie is geen dagboek, waarin elke ontmoeting en, elk woord terug te vinden is. Veeleer is het een verzameling van uitspraken en gebeurtenissen die zijn bijgebleven als kenschetsend voor de persoon en de boodschap van...

                                     Herbergzaamheid van God                                                                                     Gen. 9, 8-125 - Mc 1, 12-15 Het oude bijbelverhaal van Noach en zijn ark doet je wat glimlachen, vooral als je denkt aan de wonderlijke voorstelling die jij je ooit maakte van de ark en van de lange stoet van dierenparen....

Copyright afbeelding: Kerknet                                                                                                 Mt 6, 1-6.16-18 Met Aswoensdag beginnen we de veertigdagentijd en eigenlijk staat deze tijd buiten het leven van de meeste mensen. Behalve de paaseieren en - hazen is er niets meer in onze cultuur dat hen herinnert aan het...

Onaanraakbaar zijn                                                                                                                     Mc 1, 40-45 "Jan van Niemand" - een mens van niemand: zo was de melaatse die wij vandaag in het evangelie ontmoeten, een verworpene uit de mensengemeenschap. Zelfs God had hem volgens officiële vertegenwoordigers van de joodse godsdienst verstoten naar de rand.  Onaanraakbaar was...

                                       Delen in zorgen en pijn.                                                                                                  Job 7, 1-4.6-7    Marcus 1, 29-39 Oog in oog met ziekte, dood en verdriet ervaart de mens onmacht en verzet. Geen enkele generatie kon zich ooit verzoenen met het bestaan van zoveel negativiteit. Ook nù...

Openbaring van de Heer - Jaar B                                                                    Christus: het Licht der wereld                                                                                                     Mt 2, 1-12 Spreken over geloof in deze tijd is niet gemakkelijk. Je hoort wel eens de vraag: 'Waarvoor is geloven nodig, het brengt niets op, het lost niets op en alles wordt van buitenaf...