Auteur: Didier Van Thorre

Van 13 tot 15 mei 2022 vindt de jaarlijkse internationale militaire Lourdesbedevaart plaats. Deze week (4 tot 7 oktober 2021)  vindt in Zwitserland de CIP plaats (Conférence internationale préparatoire au PMI lourdes 2022 ): Bienvenue - Pelerinage Militaire International Lourdes (pmilourdes.ch) De Belgische delegatie bij deze internationaal voorbereidende conferentie wordt...

Er is geen vrede zonder gerechtigheid. Er is geen gerechtigheid zonder vrede. Er is geen vrede en gerechtigheid zonder vergeving. Dit zijn precies de woorden van Jezus in het Evangelie van Johannes dat wij zojuist gehoord hebben. Vergeving is in geen enkel opzicht tegengesteld aan rechtvaardigheid, vergeving is...

"Our job is to love others without stopping to inquire whether or not they are worthy." "Nothing is more important than the empathy for another human being’s suffering. Not a career. Not a wealth.  Not intelligence. Certainly not status." "We have to feel for one another  If we’re going to...

"Tussen 1849 en 1940 vroegen 3387 kardinalen, patriarchen, aartsbisschoppen en bisschoppen om de afkondiging van het dogma van de Maria ten hemelopneming; en tientallen internationale Mariacongressen werden gehouden om over de
 kwestie te discussiëren. Allen verklaarden zich voorstander. Toen paus 
Pius XII op het balkon...

Het is goed de Heer te loven, Over uw naam te zingen, Allerhoogste; In de ochtend te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw, bij de klank van harp en lier. (Psalm 92,2-4) Deze uitnodiging van de psalmist om God dag en nacht te loven en zijn liefde en trouw...